skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Boeken

Boeken schrijven wij het liefst aan boord. In ons werk maken we gebruik van de door ons geschreven boeken. Dat heeft het voordeel dat de literatuur direct aansluit op de opleiding.

Nieuw! Loslaten (E-Book in PDF). Klik HIER voor meer informatie.

Voorkant-Loslaten-Piet-Weisfelt

 

Hieronder vind je de boeken die door Piet Weisfelt geschreven zijn. Enkele boeken zijn (alleen) online te bestellen.

Alle boeken van Piet Weisfelt

Loslaten Weisfelt Voorkant
Loslaten - E-Book (Weisfelt) € 15,00 (online te bestellen)

Loslaten is een boek over vergankelijkheid. Mensen zijn contact zoekende wezens. In het contact verbinden zij zich, niet alleen met andere mensen, maar ook met dieren, dingen, plaatsen, dromen en idealen. Alles in dit leven is vergankelijk. Zo verliezen we al datgene en al diegenen waarmee we ons verbonden weten. Uiteindelijk verliezen we zelfs het leven.

Loslaten is het omarmen van de vergankelijkheid. Door de vergankelijkheid te omarmen kan je het leven intenser beleven en in het afscheid vrede ervaren. Loslaten is wellicht het mooiste liefdesgebaar in leven en sterven.

De Journalist Mark Pennepunt zoekt in een interview met Leven en Dood naar antwoorden op de vraag: hoe laat ik los?

Fragmenten - E-Book (Weisfelt) € 15,50 (online te bestellen)

Fragmenten vormen te samen een geheel. Al wat liefheeft neigt tot eenheid. In het fragment wordt het geheel zichtbaar. In het geheel wordt het fragment herkenbaar.

Fragmenten is een boek dat bestaat uit meer dan honderd beschreven fragmenten van het werken met liefdesenergie. Al jarenlang schrijf ik om de twee weken een blog over het werken met de energie van liefde. Een selectie van deze blogs is in dit boek verzameld.

De verhalen zijn zo opgesteld dat de vertrouwelijkheid bewaard is.

Fragmenten is een boek met een verzameling van verhalen uit individuele sessies, coaching en therapie. Het is een verzameling van situaties bij het werken in groepen. Soms tref je voorbeelden van oefeningen aan.

Alles bij elkaar genomen krijg je een duidelijk beeld van wat werken met liefdesenergie inhoudt. Dit boek is bedoeld voor ieder die belangstelling heeft voor het werken met mensen in begeleidings – of trainingssituaties.

Spelenderwijs - E-Book en Online (Weisfelt) € 46,50 (online te bestellen)

Spelenderwijs is een E-Book en Online Kaartenbak met 250 verschillende spelvormen, korte oefeningen en ‘energizers’. Deze oefeningen zijn bruikbaar in trainingen, (team) vergaderingen en andere bijeenkomsten. Alle oefeningen vragen nooit meer dan 30 minuten de tijd. Je kan ze gebruiken om een bijeenkomst te openen en af te sluiten. Je kan ze gebruiken als ‘tussendoortje’ of ‘energizer’.

Sommige oefeningen brengen plezier, andere bewustzijn, weer andere intense ontmoetingen. Sommige oefeningen zijn verbaal, de andere zijn non-verbaal. Bij deze oefeningen wordt gesproken, aangeraakt, bewogen, gedanst en gezongen.  Je kan ze aanpassen aan de situatie waarin je de oefening gebruikt.

Boek Altijd Aardig Blijven?
Altijd aardig blijven? E-Book (Weisfelt) € 20,50 (online te bestellen)

Dit boek is voor jou geschreven. Ook al kennen we elkaar niet persoonlijk, toch meen ik het wel te mogen stellen. Altijd Aardig Blijven is een boek over boosheid en liefde. Ieder mens kent de vragen die in dit boek aan bod komen. Hoe kan ik op een gezonde manier met mijn boosheid omgaan? Hoe kan ik voor mezelf opkomen zonder de ander tekort te doen? Hoe kan ik met boosheid mijn doelen bereiken en de liefde verdiepen? In dit boek vind je antwoorden op deze vragen. Liefde en boosheid zijn twee kanten van dezelfde munt. In echte liefde is ruimte voor boosheid. Gezonde boosheid kan de liefde versterken. Je staat voor de uitdaging lief te hebben èn boos te zijn. Daarom durf ik te stellen: dit boek is voor jou geschreven.

Boek - Hoe Heb Ik Je Lief
Hoe heb ik je lief (Weisfelt) € 67,00

Hoe heb ik je lief is een boek over liefdesenergie. Je leest in dit boek de stappen van de liefde die van belang zijn bij het opbouwen, onderhouden en verdiepen van uw relatie. Eerst wordt stilgestaan bij de betekenis van intimiteit. Vervolgens komt liefde in relatie tot seksueel contact aan bod. De laatste hoofdstukken beschrijven uitgebreid de helende kracht van liefde. Een hoofdstuk over liefdesrelaties sluit het boek af. Hoe heb ik je lief is een boek voor mensen die zich op persoonlijk en professioneel niveau willen bezig houden met de energie van liefde.
ISBN 90 244 1624 8, uitgeverij Boom, Amsterdam.

Boek - Lijven Lezen
Lijven lezen E-Book (Weisfelt) € 25,- (online te bestellen)

Lijven lezen gaat over de diagnostiek van het lichaam. Door het lichaam waar te nemen, leren we onszelf en de ander kennen. Het lichaam geeft een beeld van wie we zijn door de bouw, de houding, de beweging, de adem, het geluid en de energie die in en om het lijf waarneembaar is. Lijven lezen is een boek voor mensen die met mensen werken. In het bijzonder lichaamswerkers, therapeuten, coaches en trainers zullen er goed gebruik van kunnen maken om de kwaliteit van hun werk te optimaliseren.
ISBN 978-90-489-0098-5

Boek - Op Weg Naar Gezondheid
Op weg naar gezondheid (Weisfelt) € 75

Op weg naar gezondheid is een boek voor de (therapeutische) prak­tijk. Het boek richt zich op therapeuten, hulpverleners, begeleiders en opvoeders. Het boek is toegankelijk voor ieder die zich professioneel met begeleidingswerk bezighoudt. Jargon is zoveel mogelijk vermeden.
ISBN 90 80 0507 5x Boom, Amsterdam

 

Boek - De Liefdesstrijd
De liefdesstrijd (Weisfelt) € 64,50

De liefdesstrijd is een boek over liefdevol leven en werken. De titel De liefdesstrijd maakt al duidelijk, dat leven en werken met de energie van liefde niet altijd gemakkelijk is. Liefde is immers heel wat meer dan ‘lief, leuk en aardig’. Liefde is ook boosheid en pijn, angst en verdriet. Liefde is vanzelfsprekend, maar nooit gemakkelijk. Het vormgeven van liefde is ook een strijd, een liefdesstrijd, waarin totaal andere principes aan de orde zijn dan in een oorlogsstrijd, waar de meeste (persoonlijke) geschiedenisboekjes vol van staan.
ISBN 978 90 489 0101 2, uitgeverij Shaker Media, Maastricht. www.shaker-media.nl

Boek - De Dwaas En De Wijze
De Dwaas en de Wijze (Weisfelt) €10,00 (online te bestellen)

De Dwaas en de Wijze is een boek over ethiek. Ethiek is een belangrijk element van het werk van mensen die met mensen werken: begeleiders (trainers, adviseurs, coaches, supervisoren, therapeuten) en leidinggevenden.
Dit boek bestaat uit vier delen. Deel 1 gaat over liefde en ethiek, deel 2 over de ethische code en deel 3 over het werken met ethiek. Het laatste deel, de bijdrage, is bedoeld als een uitnodiging om het gesprek over ethiek voort te zetten.
Iedere paragraaf in het boek is op dezelfde manier opgebouwd.Steeds beginnen we met een korte toelichting op een thema van de ethiek.
Daarop sluiten we aan met een korte beschrijving van een casus die op dat thema aansluit. Dan volgt een discussie tussen een dwaas en een wijze naar aanleiding van deze casus.Ten slotte wordt na iedere paragraaf het betreffende thema in schema gezet. Daarmee beogen we dat de lezer alle losse onderdelen in hun onderlinge samenhang gaat zien.

De Dwaas en de Wijze heeft tot doel ethiek op een duidelijke en speelse manier actueel te maken. Wanneer begeleiders zich de praktische waarde van ethiek beter bewust worden, zullen ze hun beroepscode met andere ogen lezen en met meer bewustzijn in hun werk vormgeven. De Dwaas en de Wijze is geen boek dat pretendeert te kunnen vertellen ‘hoe het moet’. Het boek wil er wel een bijdrage toe zijn dat mensen die met mensen werken daar opnieuw en met toenemend bewustzijn over nadenken.

Boek Levensvuur
Levensvuur (Weisfelt) € 36,50 (online te bestellen)

Levensvuur is de volle energie waarmee mensen hun leven kunnen aangaan. Veel mensen hebben in de loop der jaren veel van hun levensvuur verloren. Zij dreigen hun leven te slijten in vaste patronen en verplichtingen. Mensen met levensvuur beleven het leven ten volle. Zij steken de handen uit de mouwen om iets van hun leven te maken. Moeilijkheden worden voor hen uitdagingen. Teleurstellingen worden bronnen van motivatie. Hun leven verloopt niet over gebaande paden. Toch gaan zij hun levenspad, gericht op hun bestemming ondanks de tegenslagen die zij noodzakelijkerwijs zullen tegenkomen. De persoonlijke ervaringen van het stervensproces van zijn vader heeft de zoon gebruikt als uitgangspunt voor de gedachten die in dit boek worden verwoord. Levensvuur is een boek voor ieder die er naar verlangt zijn leven meer kleur te geven.

Boek Nestgeuren
Nestgeuren (Weisfelt) € 38,75

Wie kent niet de geuren van het ouderlijk nest? Bij sommige mensen roept de gedachte eraan al de sfeer van warmte, welkom en veiligheid op. Bij anderen is er meteen de associatie met zeer pijnlijke ervaringen. Soms is er sprake van een mengeling van zeer verschillende gevoelens. Wat onze achtergrond ook is, de invloed van de ouder – kind relatie doet zich ons hele leven gelden, zowel bewust als onbewust. Nestgeuren is thuiskomen bij jezelf. Nestgeuren vertelt hoe ouders en kinderen elkaar beïnvloeden. Alle belangrijke thema’s komen hierbij aan bod. De thema’s worden helder neergezet en met voorbeelden geïllustreerd. Het boek is zo geschreven dat het door ieder die in het onderwerp is geïnteresseerd gelezen kan worden.
ISBN 90 244 1373 7, uitgeverij Boom, Amsterdam. www.boom.nl

Boek Persoonlijk Leiderschap
Persoonlijk leiderschap (Weisfelt en Veenbaas) € 21,00

Persoonlijk leiderschap is een boek voor leidinggevenden. Leidinggevenden hebben een dienende functie. Zij dienen degenen aan wie ze leiding geven door het hun optimaal mogelijk te maken de taak uit te voeren. Dat doen ze door richting te geven ten aanzien van inhoud en proces. Leiding geven vraagt dus meer dan autonomie. Leiding geven betekent dat men de autonomie van de ander stimuleert. In Persoonlijk leiderschap wordt aangegeven wat leiding geven werkelijk inhoudt.
Duidelijk wordt hoe de leider zijn eigen persoonlijkheid kan hanteren als het belangrijkste instrument om zijn leidinggevende taak uit te voeren.

Boek De Wetten Van De Stam
De wetten van de stam (Weisfelt) € 46,50

In de wetten van de stam staat de auteur stil bij de evolutie van systemen om meer te kunnen begrijpen van de krachten die vrijkomen in de ontmoeting tussen individu en systeem. In onze samenleving hebben we groepen en organisaties gemaakt die nog maar nauwelijks aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van hun leden. De moderne mens is tegelijkertijd een rationeel functionerende machine en een primitieve jager, gestuurd door krachtige emoties. Deze dubbelheid brengt hem in een voortdurende haat-liefdeverhouding met de systemen die hij zelf heeft ontworpen. De systemen bestaan niet alleen in de werkelijkheid. Ze bestaan evenzeer in de waarheid die in de geest van de mensen leeft. Deels bewust, maar ook in hoge mate onbewust, leven in ons de beelden van de systemen waar de mens in zijn oorsprong deel van uitmaakte. De mens kan deze verschillen tussen waarheid en werkelijkheid maar zeer ten dele overbruggen.
Piet Weisfelt beschrijft welke krachten spelen in de ontmoeting tussen individu en systeem. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe men deze krachten in moderne organisaties kan onderkennen en hanteren. Daarmee wil het boek bijdragen aan wezenlijke veranderingen in de moderne organisatie.
ISBN 90 244 172 x, uitgeverij Boom, Amsterdam. www.boom.nl

Boek De Geheimen Van De Groep
De geheimen van de groep (Weisfelt) € 46,50

Dit is een boek voor opleiders, trainers, coaches, adviseurs en leidinggevenden die zich bezig houden met het optimaliseren van het functioneren van groepen en organisaties. In dit boek wordt beschreven hoe in systemen (groepen en organisaties) een groepsdynamisch proces tot ontwikkeling komt dat bepalend is voor het rendement van het systeem. Dit proces wijkt in hoge mate af van wat in de klassieke groepsdynamika wordt beschreven. Elementen als de hechting aan het systeem, de ontwikkeling van het leiderschap, de emotionele ontwikkeling van het systeem en de ontwikkeling van ziekte en gezondheid van het systeem worden helder beschreven. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht gegeven aan strategieën en interventies die noodzakelijk zijn om dit proces in goede banen te leiden.
ISBN 90 244 1722 8, uitgeverij Boom, Amsterdam. www.businezz.nl

Boek De Besteming Van Het Systeem
De bestemming van het systeem (Weisfelt) € 15,50 (online te bestellen)

De bestemming van het systeem is een boek over de mogelijkheden en de grenzen van het leiding geven aan systemen en het begeleiden van systemen. Bij de ontwikkeling van systemen komen grote krachten vrij. Mensen zijn immers sociale dieren. Ze zijn door hun aard gedwongen in systemen te leven en te werken. Ze zijn door hun aard geneigd systemen te beïnvloeden en te manipuleren. Zo is er altijd sprake van een voortdurende wisselwerking tussen individu en groep, tussen mens en systeem. Deze wisselwerking kan voor alle betrokkenen heel verrijkend en vreugdevol zijn. Evenzeer kan ze echter heel schadelijk en zelfs vernietigend zijn. In de bestemming van het systeem wordt beschreven dat de potentie van het systeem liefdevol en constructief is. Het systeem is in zeker opzicht (dus niet in ieder opzicht!) vergelijkbaar met een individu. Met de juiste aanpak, een beetje wijsheid en krachtige liefde heeft het optimale mogelijkheden en kansen om uit te groeien tot datgene wat het in wezen is: een gezond en constructief samenwerkingsverband, een liefdessysteem. Dit boek wil ertoe bijdragen dat we de systemen waarin we werken en leven zo kunnen beïnvloeden, dat mens en systeem van een gezonde groei kunnen profiteren. Daartoe worden de verschillende aspecten van een systeem nader uitgewerkt en wordt een beeld gegeven van de krachten die bij de ontwikkeling van systemen aan de orde zijn. Er wordt een overzicht gegeven van de meest belangrijke thema´s die bij groeps – en organisatieontwikkeling aan bod komen. Vervolgens worden drie verschillende, maar op elkaar aansluitende kijkkaders aangeboden om te kunnen komen tot een goede diagnostiek van het systeem.
ISBN 90 244 1723 6

Boek Aardewerk
AardeWerk E-Book (Weisfelt) € 10,00 (online te bestellen)

AardeWerk is een boek over groei, een ontwikkeling in spiritualiteit. Het is een verhaal over een innerlijke levensreis en vertelt over de leerervaringen die mensen gedurende deze reis opdoen. Deze ervaringen zijn uiteraard heel persoonlijk en verschillend, maar ook universeel. De kernthema’s zijn de begrippen vrijheid en liefde. De vrijheid bepaalt de ruimte waarin de mensen in het leven hun weg zoeken. De liefde geeft de richting van deze zoektocht aan. Het boek is geschreven voor iedereen die de vraag naar de zingeving durft te stellen. En die het risico durft te nemen om de gebaande paden van kennis en zekerheid te verlaten.

Close search

Winkelmand

Back To Top