skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Opleiding Hoe heb ik je lief

Liefde (intimiteit en seksualiteit) en relaties: investering in de naaste toekomst
Het tot stand brengen en onderhouden van een liefdesrelatie is een prachtige uitdaging, maar voor veel mensen een soms (te) zware opdracht. Vaak zijn ze er onvoldoende op voorbereid, of ontbreekt de benodigde levenservaring, soms ontbreken de goede (maatschappelijke) condities. Zo zien we dat:

 • het aantal scheidingen nog steeds toeneemt
 • veel liefdesrelaties verzanden in een sleur
 • de intimiteit niet ontwikkeld wordt
 • de seksualiteit te weinig wordt genoten.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat achter liefdesrelaties veel verlangen verborgen ligt. De vraag om hulp blijft dikwijls verborgen achter het beeld dat moet worden opgehouden. Hulpverlening op het gebied van intimiteit, seksualiteit en relaties wordt naar ons inzien de hulpvraag van de komende vijftig jaar. Begeleiders die bekwaam zijn om met deze vraag te werken zijn er onvoldoende.
De opleiding Hoe heb ik je lief schoolt begeleiders om hun cliënten te helpen hun liefdesrelaties te onderhouden en te verdiepen.

1. Doelgroepen van de opleiding

De opleidingsgroep bestaat uit ongeveer 24 personen. Deelnemers aan de opleiding zijn begeleiders met tenminste HBO niveau en tenminste drie jaar ervaring met begeleidend werk.
Van de deelnemers verwachten we dat ze:

 • bereid en in staat zijn hun eigen functioneren onderwerp van gesprek te maken
 • het werk en de filosofie van Weisfelt kennen

2. De inhoud van de opleiding

Het inhoudelijke materiaal ten aanzien van intimiteit en seksualiteit en relaties staat beschreven in het boek ‘Hoe heb ik je lief’ en in ‘De liefdesstrijd’.
De opleiding Hoe heb ik je lief vatten we samen als het werken met liefdesenergie met individuen en in (partner)relaties. Daarbij gaat het om betrokkenheid, passie en daadkracht. Het werken met liefdesenergie in relaties gaat over het leren ontwikkelen van intimiteit en seksualiteit om een huis van liefde te bouwen waar mensen in kunnen vertoeven. Dit huis is de relatie tussen de betrokkenen. Liefde moet je leren.
Om de lessen van de liefde te kunnen overdragen is ten minste noodzakelijk:

 • een hoog niveau van vakmanschap
 • een goed ontwikkeld bewustzijn van de eigen thema’s ten aanzien van liefde en relaties
 • de juiste mate van betrokkenheid; de juiste mate van afstand.

De opleiding Hoe heb ik je lief biedt een bijdrage op alle gebieden die hieronder nader worden beschreven.

2.1 De ontwikkeling van vakmanschap in een leergroep

Op inhoudelijk niveau komen aan bod:

 • contact maken, hechten, intimiteit en seksualiteit
 • de ontwikkeling van ziekte en gezondheid in (liefdes)relaties
 • diagnostiek
 • interventiekunde
 • grenzen, betrokkenheid en passie
 • liefdesverwondingen, beschadiging van hart en geslacht, heling
 • werken met liefdesenergie
 • visiegericht werken.

3. Werkvormen en werkwijze

We werken vanuit de concrete ervaring. De theoretische inhouden worden direct gekoppeld aan ervaringen in de leergroep en aan de eigen werksituatie. In de opleiding worden wisselende leerervaringen aangeboden op lichamelijk, psychologisch en spiritueel terrein. De gehele opleiding is concreet en praktisch gericht. Er wordt gewerkt op de huid.

We werken met deelnemers die veel kennis en ervaring meebrengen. We gaan daar in de opleiding ook veel gebruik van maken. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief betrokken zijn bij de (inhoudelijke) vormgeving van deze opleiding. In persoonlijk en professioneel opzicht is deze opleiding een verdere reis naar je eigen kern, om van daaruit eenheid en eigenheid te ervaren. Juist in het werken met liefdesenergie is je kern de wezenlijke kracht van je werk. Je doen gaat pas klinken als het gedragen wordt door je zijn.

4. De opleiding

De opleiding bestaat uit vijf tweedaagse trainingen van vijf dagdelen. Totaal 25 dagdelen.

De tweedaagse trainingen (5 x 2 dagen van 5 dagdelen)
De tweedaagse trainingen van de jaaropleiding zijn gericht op het opdoen van leerervaringen ten aanzien van intimiteit, seksualiteit en relaties. Naast de persoonlijke leerweg in deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het professionele aspect: het begeleiden van mensen die hun relatie willen herstellen en verdiepen.

Tweedaagse 1 – Liefde en relaties
In deze tweedaagse wordt de contactcirkel doorgewerkt: contact maken, hechten, intimiteit ontwikkelen en seksualiteit ervaren. De stappen van de liefde worden door middel van oefeningen en ervaringsgericht werk vormgegeven. Steeds ligt het accent hierbij op het werk met cliënten. Eerst is er de eigen ervaring. Vervolgens werken de deelnemers aan de professionele ontwikkeling die noodzakelijk is om cliënten bij het zetten van deze stappen te ondersteunen. Liefdesverwondingen komen aan bod: tegenover de stappen van de liefde staan de frustraties: isoleren, onthechten, Spelen en perverteren.

Tweedaagse 2 – Intimiteit en seksualiteit
In deze tweedaagse wordt een beeld geboden van de betekenis van intimiteit en seksualiteit. Intimiteit en seksualiteit worden onderscheiden en met elkaar verbonden. Er wordt geoefend met verschillende vormen van intimiteit en de verschillende aspecten van seksualiteit. We staan stil bij de complementaire krachten van mannelijke en vrouwelijke energie. We werken met de uitdagingen waar de liefdesrelatie voor komt te staan. Ook hier weer werken we eerst vanuit de eigen ervaring. Daarna wordt het professionele accent gelegd in het werken met cliënten.

Tweedaagse 3 – De gezondheid van de liefdesrelatie
Op basis van een heldere diagnose van de relatie kunnen de deelnemers gaan werken aan een planmatige aanpak om de gezondheid van de relatie te bevorderen. Bij de ontwikkeling van dit plan kan geoefend worden met mogelijke interventies. De valkuilen van het werken met relaties komen daarbij uitgebreid aan de orde. Kenmerkend voor een gezonde relatie is, dat er een gezamenlijk ervaren liefde bestaat, dat de betrokkenen gehecht kunnen functioneren en dat de liefde steeds nieuwe uitdagingen oproept. Intimiteit en seksualiteit zijn geen ‘feiten’, maar uitdagingen die de mogelijkheden bieden om de relatie steeds verder te verdiepen.
leerervaringen ten aanzien van intimiteit, seksualiteit en relaties. Naast de persoonlijke leerweg in deze opleiding wordt veel aandacht besteed aan het professionele aspect: het begeleiden van mensen die hun relatie willen herstellen en verdiepen.

Tweedaagse 4 – Liefdesverwondingen en heling
In deze vierde tweedaagse van de opleiding staan we stil bij de vraag hoe de liefdesverwondingen, die mensen in het verleden hebben opgelopen, een rol kunnen spelen in het hier en nu. Het kenmerk van verwondingen op het gebied van intimiteit en seksualiteit is dat ze de huidige relaties kunnen ondermijnen. Lichaam en geest hebben schade opgelopen. De ziel heeft zich afgeschermd om te overleven. Begeleiders staan voor de uitdaging de poorten naar de geschiedenis te laten openen, zodat de heling kan plaatsvinden.

Tweedaagse 5 – Het onderhoud van de liefdesrelatie
In deze vijfde tweedaagse van de opleiding staan we stil bij de vraag hoe de mensen hun liefdesrelatie met elkaar kunnen onderhouden en verdiepen. We zien vaak hoe de intensiteit van de liefdesrelatie verminderd in de dagelijkse gang van zaken. Voor liefde geldt hetzelfde als voor alles wat leeft: wat niet gevoed en onderhouden wordt gaat op de lange duur verloren. Aandacht voor het onderhoud van de liefde brengt met zich mee dat de liefde niet verloren raakt.

5. De opleider

Piet Weisfelt
Piet Weisfelt is auteur van de boeken die de opleiding ondersteunen.

6. Kosten van de opleiding

De opleidingskosten voor de jaaropleiding zijn € 3.910,- exclusief btw.
Inclusief verblijfkosten en catering (exclusief eventuele frisdrank en of alcoholische dranken).

7. Data van de opleiding

 • 15-16 oktober 2024
 • 4-5 december 2024
 • 6-7 Februari 2025
 • 7-8 april 2025
 • 10-11 juni 2025

8. Plaats van de opleiding

De Hoorneboeg in Hilversum in de Heizaal
www.dehoorneboeg.nl

9. Werktijden / benodigdheden

Voor de tweedaagse trainingen van:

 • 10.00 tot 13.00
 • 14.00 tot 18.00
 • 20.00 tot 22.00

De tweede dag werken we tot 18.00u.

Benodigdheden op de dagen

Badjas, dikke sokken, pen en iets om op te schrijven.

10. Literatuur voor de opleiding

De volgende boeken worden in de opleiding gebruikt:

Hoe heb ik je lief’ van Piet Weisfelt, ISBN 9024416248
De liefdesstrijd‘ van Piet Weisfelt, ISBN 978-90-489-0101-2
Lijven lezen’ van Piet Weisfelt, ISBN 978-90-489-0098-5
De Dwaas en de Wijze’ van Piet Weisfelt, ISBN 978-90-813-943-0-7

Alle boeken zijn HIER te bestellen.

11. Aanmeldingsprocedure en annuleringsvoorwaarden

Je kan je schriftelijk per e-mail aanmelden op info@heikehuidekoper.com
Belangrijk is dat je voldoet aan de eisen die omschrijven staan onder ‘Inhoud van de opleiding’.

Indien je per e-mail aangemeld hebt, en je een bevestiging per e-mail hebt ontvangen, gelden de algemene voorwaarden van Piet Weisfelt. De voorwaarden kan je HIER vinden.

Close search

Winkelmand

Back To Top