skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

Menu
0578-755027 info@weisfelt.nl

De opleiding:
'De klank van liefde: Vakwerk'

De liefdesstrijd
10, 11, 12 september 2018
Aanraken met het woord
8, 9 en 10 oktober 2018

Waarom stenen niet dansen
5, 6 en 7 november 2018
Lijven lezen
10, 11 en 12 december 2018
BinnensteBuiten spelen
28, 29 en 30 januari 2019
Luisteren naar het lijf
4, 5 en 6 maart 2019
Helend herhalen
1, 2 en 3 april 2019
Liefdes Leven
6, 7 en 8 mei 2019


Nascholingen

De vlucht uit het bestaan
29, 30 en 31 oktober 2018
De strijd om het bestaan
17, 18 en 19 december 2018
De druk van het bestaan
6, 9 en 10 april 2019
Altijd aardig blijven?
8, 9 en 10 maart 2018
4, 5 en 6 februari 2019


Supervisie

19 maart 2018
5 oktober 2018
8 maart 2019

Inschrijven

Met het onderstaande formulier kunt u zich inschrijven voor de opleiding ‘De klank van liefde: Vakwerk’, de nascholingen en/of supervisie.

  • Weisfelt biedt je een scholing aan overeenkomstig de beschrijving op onze site. Studiemateriaal is inclusief de prijs van de scholing; boeken zijn vrijblijvend en worden in rekening gebracht. Zie voor de prijzen onze site.
  • Je kan je aanmelden door middel van onderstaand inschrijfformulier of per e-mail. Bij over-aanmelding plaatsen we je op de wachtlijst. Daarvan krijg je direct bericht. Als er iemand afvalt, word je benaderd in volgorde van aanmelding.
  • Na ontvangst van je inschrijving gaat een termijn van 14 dagen in werking. Gedurende die tijd kan je je inschrijving kosteloos annuleren. Indien daarna je inschrijving ongedaan moet worden gemaakt, berekenen we tot 90 dagen voor aanvang € 100,- administratiekosten. Tot 60 dagen voor aanvang rekenen we een bedrag van € 450,-. Vanaf 30 dagen voor aanvang worden de volledige kosten in rekening gebracht.
  • Uiterlijk twee weken voordat de scholing begint, beslissen wij – op basis van het aantal aanmeldingen – of de opleiding doorgaat. Mocht de opleiding niet doorgaan, dan ontvang je direct bericht. Het reeds overgemaakte bedrag storten we binnen 10 dagen terug.
    Indien door ziekte van de trainer(s) of een onverwachte situatie van overmacht de scholing niet door kan gaan, word je zo snel mogelijk geïnformeerd en wordt het betaalde bedrag binnen 10 dagen teruggestort.
  • Wacht met de betaling tot je een factuur hebt ontvangen. Het cursusbedrag dient 10 dagen na factuurdatum op de rekening (rekeningnummer staat op de factuur) van Weisfelt bijgeschreven te zijn. Betaling van de scholing kan plaats vinden in een keer, in twee keer per belastingjaar en per workshop. Betalingen gaan uitsluitend per bank.

Meer informatie:

Werktijden: 10.00 uur - 22.00 uur
De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur

Begeleiders: Piet en Marry Weisfelt
De supervisiebijeenkomsten worden
aangeboden door: Piet Weisfelt

Deelname en kosten:
Maximaal 18 deelnemers
De kosten per workshop zijn € 1025,*
De supervisie dagen kosten € 295,*
*inclusief verblijfkosten en catering

Close search
Back To Top