skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Visie van Weisfelt

Weisfelt biedt mensen op persoonlijk en professioneel niveau ondersteuning door middel van trainingen, workshops, coaching, supervisie en therapie. Deze activiteiten zijn gebaseerd op de overtuiging dat de mens voor de taak staat naar vermogen een bijdrage te leveren in deze wereld. Wij denken hierbij aan het vormgeven van de kracht van liefde in professionele en privé omstandigheden. Liefde is een menselijke en bovenmenselijke kracht die mensen in staat stelt zich betrokken te voelen. Wanneer mensen zich hun taak beter bewust worden, dan leer je hoe je voorbij interne en externe weerstand deze taak vorm kan geven. Dan zullen individu, relatie en samenleving daar in alle opzichten van profiteren. In ons werk willen we bijdragen aan het wegnemen van blokkades en het vrijmaken van de energie van liefde. In de inhoud van ons werk en in onze manier van werken pogen we deze visie op een nuchtere en concrete wijze waar te maken.

Het kenmerkende van het werk van Weisfelt

Het werk van Weisfelt onderscheidt zich in het volgende:

 • Er wordt gewerkt vanuit een duidelijke visie.
  De deelnemers stellen van daaruit hun persoonlijke en professionele doelen vast.
 • De aanpak is primair ervaringsgericht.
  Korte stukken theorie worden afgewisseld met veel oefeningen die direct van nut zijn bij de levens – of werkpraktijk.
 • Theoretische ondersteuning vindt plaats door middel van literatuur die specifiek is toegesneden op de betreffende training.
 • De begeleiding is direct en persoonlijk.
  Daarom wordt van de deelnemer een hoge mate van betrokkenheid vereist.
 • Lichaam, geest en ziel zijn in ieder opleidingstraject onderwerp van aandacht.
Close search

Winkelmand

Back To Top