skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Opleiding diagnostiek en behandelplanning

Introductie

Dit is een opleiding waarin deelnemers leren te diagnosticeren aan de hand van persoonlijkheidsstructuren. Deelnemers leren op basis daarvan een behandelplan te maken en leren de verschillende interventietechnieken om effectief te kunnen werken.
In ons werk onderscheiden we twee basale vormen van diagnostiek:

 1. de diagnose van de karakters: de energiepatronen en remmingen waarmee mensen
  leven.
 2. de persoonlijkheidsstructuren: het geheel van interne en externe gedragingen waarmee mensen zich manifesteren.

Beide vormen sluiten goed op elkaar aan en geven een goede mogelijkheid voor een zo zuiver mogelijke diagnostiek. In ons werk houden we ons niet zozeer bezig met een klinische benadering, maar met mensen die gezond maatschappelijk kunnen functioneren. Een gezond mens heeft iets van alles…

De opleiding bestaat uit elf één daagse bijeenkomsten.

Beschrijving per dag

Dag 1: De rol van de begeleider. Wie ben je als begeleider? De eigen motivatie, kwaliteiten en valkuilen komen aan bod. Je persoonlijke en professionele uitdagingen. In ons werk ben je zelf je enige instrument. Goed onderhoud is een eerste vereiste. Werken met liefdesenergie vraagt veel van de begeleider.

Dag 2: Diagnostiek en behandelplanning. Wat is diagnostiek? Hoe en aan de hand waarvan diagnosticeer je. Hoe diagnosticeer je voortdurend in een voortdurende ontmoeting?
En vooral, hoe bouw je op basis van die diagnose een goede behandelplanning zodat je werk doelgericht en effectief is.

Dag 3&4: Psychotische persoonlijkheidsstructuren: de vlucht uit het bestaan. We onderscheiden de verschillende vormen van deze structuren. We geven een beeld van de oorzaken, gevolgen en werkvormen om met deze thema’s te kunnen werken. We oefenen interventietechnieken. Vaak diepgaand en ontroerend werk. We zijn twee dagen met deze groep persoonlijkheidsstructuren bezig.

Dag 5&6: Sociopathische persoonlijkheidsstructuren: de strijd om het bestaan. Ook hier onderscheiden we de verschillende vormen van sociopathie. We oefenen met diagnose. We bouwen behandelplannen en we oefenen met interventies. Goed voor het bewustzijn van je eigen kwaliteiten en soms een beetje haar op je tanden…. We zijn twee dagen met deze groep persoonlijkheidsstructuren bezig.

Dag 7&8: Neurotische persoonlijkheidsstructuren: de druk van het bestaan. We bezien de invloed van de culturele, maatschappelijke en persoonlijke achtergronden die hier een rol bij spelen. We oefenen met diagnose, we ontwerpen behandelplannen. We oefenen met interventietechnieken. (Iedere persoonlijkheidsstructuur vraagt steeds weer een andere
benadering met andere werkvormen). We zijn twee dagen met deze groep persoonlijkheidsstructuren bezig.

Dag 9&10: Tenslotte werken we met de gezonde persoonlijkheidsstructuur (wonderlijk genoeg wordt deze in de meeste boeken over diagnostiek niet beschreven). Ook voor deze groep werken we met diagnostiek, behandelplan en interventietechnieken. We zijn twee dagen met deze groep persoonlijkheidsstructuren bezig.

Dag 11: Tenslotte de laatste dag: afscheid. In de begeleidende relatie, vanuit de verticale intimiteit, bouw je een intense relatie met je cliënten op. In die relatie groeit de helende energie die voor beide partijen zegenrijk is. In het afscheid ben je je bewust van de liefdesreis die je met de ander hebt gemaakt en laat je elkaar zo los dat je dankbaar en vrij van verplichtingen ieder de eigen weg kan gaan. Dit is een essentieel en vaak vergeten deel van het begeleidingswerk.

Verdere informatie over deze opleiding

 • We werken op basis van het boek: ‘Op weg naar gezondheid’ van Piet Weisfelt. We raden de deelnemers aan dit boek gedurende de opleiding te bestuderen.
 • De deelnemers worden steeds uitgenodigd eigen cases in te brengen.
 • In het werken met liefdesenergie wordt niet alleen het functioneren van de cliënt,
  maar ook het werk van de begeleider onder ogen gezien. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze bereid en in staat zijn het eigen functioneren bespreekbaar te maken.
 • Bij deze opleiding werken we met intervisiegroepen om te oefenen met het trainingsmateriaal (vrijwillig).

Locatie, data en werktijd

De Hoorneboeg
Hoorneboeg 5 (voer voor navigatie 4 in)
1213 RE Hilversum

De data en zaal

 • 04/10/23-De Heizaal
 • 30/10/23-De Heizaal
 • 08/11/23-In de Luwte
 • 14/12/23-De Heizaal
 • 08/01/24-De Heizaal
 • 14/02/24-De Heizaal
 • 13/03/24-De Heizaal
 • 08/04/24-De Heizaal
 • 13/05/24-De Heizaal
 • 17/06/24-De Heizaal
 • 08/07/24-In de Luwte

De werktijden van de opleiding

We werken van 10.00-17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur.

Voor wie?

 • Professionals die de bereidheid hebben en in staat zijn om persoonlijk functioneren ter discussie te stellen
 • De opleiding biedt een verdieping aan de verschillende persoonlijkheidsstructuren. Mocht je de vlucht uit het bestaan, de strijd om het bestaan en de druk van het bestaan reeds bij Piet gevolgd hebben, is dat een pré.

Kosten

De kosten voor de 11-daagse opleiding (inclusief lunch) is 3135,- excl. BTW (21%).
De factuur wordt verzonden na bevestiging van plaatsing vanaf eind augustus/begin september. Deelname is definitief als de factuur voldaan is.

Mochten er omstandigheden zijn waardoor we de opleiding moeten annuleren, hetgeen we niet hopen, behouden we ons het recht om dit te doen.
Zie de inschrijf- en betalingsvoorwaarden op de site van Piet Weisfelt: www.weisfelt.nl/inschrijven

Voor vragen en nadere informatie omtrent deze opleiding

Carlijn Hoogeveen (06-19632457) carlijn@learnit.nl
Petra de Bruijn (06-13026850) petra@pdbc.nl

Aanmelding

Als je je wilt aanmelden, mail ons dan de volgende gegevens:
Stuur een mail naar carlijn@learnit.nl met
Voor- en achternaam:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Bedrijfsnaam en factuuradres:

Close search

Winkelmand

Back To Top