skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Aanraken met het woord

Over werken met verbale technieken

11, 12 en 13 november 2024

Inhoud

Zoals we elkaar kunnen aanraken met het lijf, zo kunnen we elkaar aanraken met het welgekozen woord. Er bestaat geen preciezer aanrakingsinstrument dan de juist gekozen interventie. De coach gebruikt interventie technieken om de cliënt de optimale stimulans te geven tot verdere groei. Wie kan aanraken met het woord heeft helende kracht. Soms kan het aangewezen zijn om warm en inlevend te zijn en permissief te werken. Een andere situatie vereist wellicht dat men meer informatief of confronterend werkt. Soms is het nuttig om meer provocatief te werken en de cliënt daarmee te prikkelen. Iedere interventie levert een reactie van de cliënt op, die een aanwijzing geeft voor de volgende interventie. In de keten van actie en reactie ligt de uitdaging tot verdere groei. In deze workshop leren deelnemers werken met deze verbale technieken. Je ervaart het effect van de verschillende interventies ‘aan den lijve’. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het relatiecontract zoals dat zich ontwikkelt tussen coach en cliënt(systeem). Het relatiecontract is immers de bedding waarbinnen de interventies hun plek krijgen. Deze workshop biedt de deelnemers ruimschoots gelegenheid om hun beroepsmatige kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Werktijden, data en plaats

De workshop wordt aangeboden op 11 t/m 13 november 2024.
De werktijden zijn van 10.00 tot 22.00 uur. De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur.

Werkplek:

Centrum De Horst
Meddoseweg 22
7104AA Winterswijk-Meddo
tel. 0543-550066
info@centrumdehorst.com

Begeleider

De workshop wordt gegeven door Piet Weisfelt.

Kosten

De kosten van de workshop zijn € 1300,- (exclusief btw)

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Edward de Boer e.deboer@converseconsulting.eu of op 06-51252428

Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

Je kan je schriftelijk aanmelden per e-mail naar e.deboer@converseconsulting.eu.
Nadat je een bevestiging per mail hebt ontvangen, is je aanmelding definitief. Daarna gelden de volgende annuleringsvoorwaarden https://weisfelt.nl/inschrijven/
Close search

Winkelmand

Back To Top