skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Omgaan met weerstand

2, 3 en 4 september 2024

Inhoud

Weerstand is de resultante van een veelal onbewust proces dat de betrokkene aanzet tot tegenwerking. We zeggen ook wel: weerstand is de kracht die het rendement van de energie van de (bege)leider tot nul reduceert. In ieder veranderingsproces, in ieder groeiproces zal weerstand een rol spelen. Kracht roept tegenkracht op. De stap van de oude situatie naar een nieuwe, meer wenselijke situatie zal altijd gepaard gaan met onzekerheid. Onzekerheid is de geboorteplaats van de weerstand, maar tegelijkertijd ook de plek waar de nieuwe inzichten en het nieuwe handelen hun bron vinden. Dit gegeven maakt het verschijnsel weerstand voor begeleiders heel belangwekkend. De begeleider staat voor de vraag hoe hij de weerstand op het spoor kan komen en hoe hij de cliënt kan stimuleren de eigen weerstand te gebruiken als een constructieve energie.
Weerstand heeft een groot aantal verschijningsvormen die men in eerste instantie lang niet altijd als weerstand zal ervaren. Deze verschijningsvormen die we defensiemechanismen noemen, kunnen variëren van een botte weigering om mee te werken tot vormen van over aanpassing. Veel begeleiders stappen in de valkuil door de weerstand niet te onderkennen. De schijnbare medewerking van hun cliënt (systeem) verandert dan voor hen in een onverwachtse tegenwerking. De frustratie die daarvan het gevolg is kan de relatie tussen begeleider en cliënt ernstig verstoren.
Wanneer de begeleider de defensiemechanismen van zijn cliënt kan doorzien als een vorm van weerstand, kan hij stappen zetten om de weerstand van de cliënt bewust te maken en constructief in het begeleidingsproces te gebruiken.
Weerstand heeft immers altijd ook een positieve intentie. Weerstand wil de mens beschermen tegen veranderingen die hij als onveilig ervaart. Weerstand wil meestal de zekerheid van het bestaande bewaren in de vloed van veranderingen waarmee we overspoeld dreigen te worden. En wellicht nog de belangrijkste factor: weerstand wil de mens beschermen tegen de krachten die hij in zichzelf vermoedt.
Weerstand biedt de veilige gevangenis van het bestaande.
Wanneer de mens diep van binnen de gewenste verandering als te bedreigend ervaart zal de weerstand groeien. Meestal zal zij in het verborgene voortleven totdat de veranderingsdruk te groot dreigt te worden. Zo zien therapeuten een soms jarenlange begeleiding eindigen zonder dat de cliënt werkelijk iets geleerd heeft en in het vertrouwde scriptpatroon voortgaat. Zo zien trainers groepen passief worden zodat het aangeleerde niet meer blijkt te zijn dan een uiterst dun laagje vernis. Zo zien adviseurs het voorgespiegelde blijvende rendement van hun input in werkelijkheid niet verder gaan dan oppervlakkige cosmetica.

In deze workshop leer je hoe je zo met weerstand kan werken dat er zowel voor de (bege)leider als voor de deelnemer/cliënt de ruimte ontstaat om nieuwe leerwegen in te slaan.

De deelnemers worden verzocht zich op deze workshop voor te bereiden met korte beschrijving van een persoonlijke (werk)ervaring met weerstand. Je kan daarbij kijken naar een weerstand die je zelf ervaren hebt, of een weerstand waar je mee geconfronteerd werd. Als je daarvan een beschrijving van uiterlijk 1 A4tje meeneemt, kunnen we nog beter aansluiten bij de eigen (werk)praktijk.

Plaats en data

2, 3 en 4 september 2024

Centrum De Horst
Meddoseweg 22
7104AA Winterswijk-Meddo
tel. 0543-550066
info@centrumdehorst.com

Begeleider

Piet Weisfelt

Kosten

De kosten van deze workshop zijn €1200,-

Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

Je kan je schriftelijk aanmelden per e-mail naar info@heikehuidekoper.com.
Nadat je een bevestiging per mail hebt ontvangen, is je aanmelding definitief. Daarna gelden de volgende annuleringsvoorwaarden https://weisfelt.nl/inschrijven/
Close search

Winkelmand

Back To Top