skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie Als ik ten volle leef…

Werken Met Liefdesenergie      Als Ik Ten Volle Leef…

Een oefening in een workshop over liefdesenergie.

‘Deze oefening duurt 15 minuten. Werk in tweetallen, A en B. Je zit tegenover elkaar. Je pakt elkaars handen vast. A sluit de ogen, om te voorkomen dat hij zich gaat aanpassen aan de reactie van B. A begint steeds met we woorden: ‘als ik ten volle leef…’ en maakt de zin steeds af. Spreek alles wat er komt maar uit. B houdt de handen van A vast om zichzelf kenbaar te maken in de ontmoeting. Je staat open voor alle ervaring, maar je reageert niet in woord of geluid’.

Tien tweetallen zitten op de matras tegenover elkaar. De handen worden vastgepakt. Zachte muziek klinkt. De tijd gaat in. Links en rechts beginnen, eerst aarzelend, stemmen te klinken: ‘Als ik ten volle leef dan…’ Al snel groeit de energie in de ruimte. Stemmen klinken door elkaar heen, zacht, luid, fluisterend, zingend en schreeuwend. ‘Als ik ten volle leef dan…’ ‘Als ik ten volle leef dan….’ ‘Dan word ik stil, dan jubel ik, ben ik vrij, word ik mezelf, heb ik lief, voel ik mijn woede, trek ik de wereld in, huil ik mijn longen leeg, neem ik ontslag, ga ik vrijen, dans ik, juich ik, vecht ik…’ Bij sommige tweetallen stroomt de energie maar door in golven van woorden. De handen die elkaar vasthouden worstelen en vrijen. Bij andere tweetallen wordt het heel stil. De handen koesteren tot er nieuwe energie vrijkomt. Daar zit een tweetal dat heel weinig, soms fluisterend lijkt te spreken. De vingers spelen met elkaar. ‘Als ik ten volle leef….’

De 15 minuten zijn om. De stemmen zwijgen. De ogen gaan open. Ze fonkelen en glanzen. Verteller en toehoorder kijken elkaar aan. Ze verteren het verhaal dat zo vaak in flarden is gedroomd en nu is uitgesproken. ‘Wissel maar uit wat deze ervaring je geschonken heeft’, zegt de trainer. Hij vraagt toestemming om mee te luisteren bij een willekeurig tweetal. Ze zitten nog een poosje tegenover elkaar. Dan begint B.

‘Ik kan nu werkelijk zien wie je bent’, begint B, nog ontroerd door alles wat ze heeft gehoord. ‘Ik kan nu werkelijk zien wie ik had kunnen zijn’, antwoordt A, haast geschrokken van alles wat hij heeft gezegd. ‘En daarmee word je een voorbeeld voor mij’, zegt B. ‘Ik weet nu dat ik eigenlijk nog maar half leef’, zegt A. ‘En je bent zoveel meer’, constateert B. A knikt. ‘Ik ben zoveel meer en ik heb de opdracht om dat waar te maken’. ‘Wat ga je nu anders doen?’, vraagt B. A haalt de schouders op. ‘Ik ga niet zoveel anders doen’, reageert hij. ‘Ik ga anders ervaren’. ‘Dan ga je heel veel meer betekenen’, concludeert B. A knikt. ‘Ik ben het mezelf verplicht’. ‘Ten volle leven’, peinst A.

In andere tweetallen gaat het gesprek nog door. A en B zitten tegenover elkaar. Hier wordt niet meer gesproken. Ze koesteren een breekbare nabijheid. Voorzichtig schuift de begeleider achteruit. Heer Ollie B. Bommel zei het al: een heer weet wanneer hij teveel is.

In september 2017 starten wij met de opleiding ‘de klank van liefde: vakwerk’. Deze opleiding is bedoeld als een (na)scholing voor begeleiders, coaches, adviseurs en trainers. Deze opleiding kan naar eigen keuze worden ingericht. Een (gratis) kennismakingsgesprek is vereist. Alle informatie tref je aan op onze site weisfelt.nl

 

 

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top