skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie. Buigen of barsten

Werken Met Liefdesenergie. Buigen Of Barsten

Het gebeurde tijdens de nabespreking van het werk van de begeleider. Hij had gewerkt met de man die zich diep gekwetst wist door zijn ouders. Zijn jeugd was een eenzame reis geweest. Zijn ouders hadden, worstelend met hun eigen wanhoop, hun kind in de steek gelaten. Een keurig beeld voor de buitenwereld, de kille eenzaamheid aan de binnenkant. Het is een lange leerweg om dan je eigen warmte te vinden, de relatie ten volle aan te gaan. Het is een bevrijdende sprong om dan, terugkijkend, de worsteling van je ouders te verstaan en voor ze te buigen.

‘Ik heb het contact met mijn familie verbroken’, zei een vrouw in de kring. ‘Ik buig niet voor ze’. De begeleider zag haar zitten. Trots en bang tegelijk. In de volwassen vrouw zag hij het meisje, geslagen en misbruikt, maar niet gebroken. Angst in haar ogen, het hoofd trots recht overeind. ‘Wow!’, zei de begeleider, ‘wat een klasse!’ Er ging een diepe zucht van opluchting door haar heen. ‘Wat gebeurt er nu van binnen?’, vroeg de begeleider. ‘Ze vertelden mij dat ik moest leren buigen’, reageerde ze. ‘Ik heb het gedaan. Ze wilden dat ik ging buigen voor de vader die me heeft afgeranseld. Ik moest buigen voor de moeder die hem vertelde dat hij dat moest doen. Voor de broer die aan me zat. Dan zou ik vrij zijn van wat me was aangedaan en mijn eigen weg kunnen gaan’. ‘En hoe voelde dat?’, vroeg de begeleider. ‘Als één grote vernedering’, antwoordde ze. ‘En je besluit om niet meer te buigen?’ vroeg de begeleider. ‘Een bevrijding. Het was alsof ik opnieuw kon ademen. Ik mag mijn eigen besluit nemen, ook al keuren anderen dat af. Ik kan zelf beslissen wat goed voor mij is’. De begeleider boog het hoofd in respect.

‘Ik heb geleerd dat in de relatie met je ouders het buigen of barsten is’, reageerde een deelnemer. ‘Maar zou het niet zo kunnen zijn’, vroeg de begeleider, ‘dat je soms gedwongen kan worden zover te buigen dat je barst?’ Stille aandacht. ‘In ons werk bestaan geen altijd werkende recepten. Het leren buigen is meestal een zegen. De schone relatie met de ouders is zo belangrijk. Maar soms is dat buigen ook een vloek. Dan is het een vernedering, toegevoegd aan vernederingen in de kindertijd’. ‘Maar zal de relatie niet blijven bestaan, ook als je hem verbreekt?’, vroeg een andere deelnemer. De begeleider knikte. ‘De ervaren relatie zal blijven bestaan en veranderen. Zo kan je leren met trots in je ogen terug te kijken op je verleden. Dankbaar voor het geschenk van je leven, verplicht om iets goeds van je leven te maken. Juist daarom is het behoud van zelfgevoel zo nodig. Je hoeft niet te buigen tot je barst’.

‘Ik ben je zo dankbaar’, zei de vrouw. ‘Jij bent de eerste die zegt dat ik een goede keuze heb gemaakt’. Ze straalde. ‘En jij hebt deze groep een geschenk gegeven’, reageerde de begeleider. ‘Je hebt ons laten weten dat begeleidingswerk meer is dan werken met standaard procedures als een recept dat goed is voor iedere kwaal. Werken met liefdesenergie wil zeggen werken vanuit de relatie. Uiteraard gebruik je je kennis en je vaardigheden. Mijn leermeester Willem Zwartberg zei vaak: de wetten van de liefde geven je richting, maar jij hebt het stuur in handen. Er is geen grotere wetteloosheid dat je blind aan de regels van de wet houden’.

De opleiding ‘De klank van liefde:Vakwerk’ biedt een verdiepende scholing voor coaches, trainers en therapeuten. Alle informatie vind je op onze site www.weisfelt.nl

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top