skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Professioneel werken met liefdesenergie

Een opleiding voor:

  • Therapeuten, coaches. Beroepsbeoefenaars die hulpverlenend werk doen. Meestal zijn het mensen die een eigen praktijk hebben of willen opbouwen en/of werkzaam zijn als maatschappelijk werker, counselor of hulpverlener.
  • Leidinggevenden. Beroepsbeoefenaars die leiding geven aan organisaties of teams, die willen leren hun leidinggevende taak op een meer persoonlijke en diepgaande manier te vervullen.
  • Adviseurs. De adviseurs doen hun werk door hun positie als ondersteuner vorm te geven zonder de leidinggevers te verdringen. De ontwikkeling van therapeutische kwaliteiten betekent voor hen een enorme toename van hun mogelijkheden.
  • Trainers. Het opleiden van mensen brengt met zich mee dat de trainers de kwaliteiten ontwikkelen om de ontmoeting met hun groepen zo aan te gaan dat een optimaal leerrendement is gewaarborgd. Voor de ontwikkeling van de daartoe noodzakelijke relationele kwaliteiten is deze opleiding een goede mogelijkheid.

Het doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is deelnemers te steunen in hun professionele ontwikkeling. Men leert daartoe werken met de energie van liefde. Deze energie krijgt vorm in de manier van contact maken, hechten en het vinden van verdere diepgang in het werk. Het persoonlijke en professionele gereedschap daartoe wordt in de opleiding verworven.

De doelgroep van de opleiding

De opleiding is een voortgezette professionele opleiding voor deelnemers met voldoende basis opleiding en levenservaring. Wanneer je belangstelling hebt voor deze opleiding, neem dan contact met ons op voor een gratis kennismaking. We kunnen dan in overleg bepalen of deze opleiding geschikt voor je is.

De inhoud van de opleiding

De inhoud van de opleiding bestrijkt een drietal gebieden:

  • Deelnemers leren het eigen persoonlijke en professionele functioneren steeds verder bewust te worden en te optimaliseren. Dat is deels een kwestie van het ontwikkelen van vakman(vrouw)schap, deels een zaak van persoonlijke groei. Aan beide aspecten wordt in de opleiding veel aandacht besteed.
  • Deelnemers leren de verschillende persoonlijkheidsstructuren  van mensen te onderscheiden. Zij leren doorzien hoe de structuur van individu en systeem bepalend is voor de groeimogelijkheden en de beperkingen daarvan. Zij leren de technieken en de strategische aanpak, om op basis van deze inzichten hun veranderingswerk te doen.
  • Deelnemers leren een eigen visie met de daaraan verbonden persoonlijke en professionele doelstellingen verder te ontwikkelen.

De begeleiding van individuen en systemen vindt steeds plaats vanuit deze drie gebieden. Het resultaat is een hoger niveau van autonomie. In deze zin staan doel, inhoud en vorm van de opleiding model voor de manier waarop de deelnemers hun beroep kunnen uitoefenen.

De vorm van de opleiding

De opleiding is primair praktijkgericht. Korte stukken theorie worden afgewisseld met veel ervaringsgericht werk. Steeds wordt een beroep op de deelnemers gedaan om eigen praktijksituaties en eigen vragen in te brengen, om aan de hand daarvan te leren. Het theoretisch kader wordt ondersteund door literatuur die door de opleiders is ontwikkeld.

Het leerproces kan verder gestimuleerd worden door intervisie en supervisie. Indien gewenst is er tijdens de opleiding ruimte voor persoonlijke begeleiding.

De opleiding is opgebouwd uit tien driedaagse workshops. Deze workshops kunnen het beste in één cursusjaar worden gevolgd. Het is echter mogelijk losse workshops te kiezen waar je bijzondere belangstelling voor hebt.

Aan deelnemers die de totale opleiding hebben afgerond, wordt een certificaat verstrekt.

Praktische informatie over de opleiding

De opleiding bestaat uit 10 driedaagse workshops. De workshops kunnen los van elkaar gevolgd worden.

De workshops worden gegeven in een goed geoutilleerd conferentieoord, met een persoonskamers met eigen douche en toilet. De verblijfskosten zijn inclusief de prijs van de opleiding.

De kosten in het opleidingsjaar 2019/2020 zijn €1050,- per workshop.

Kennismaking met de opleiding

Ter introductie van de opleiding bieden wij de workshop Lijven Lezen aan. Deze workshop wordt deels gevolgd door mensen die de opleiding hebben afgerond, deels door mensen die belangstelling hebben voor de opleiding. Deze workshop biedt, naast het leren kennen van onze benadering, ruime gelegenheid om onderling met elkaar uit te wisselen.

Voor mensen die de opleiding willen volgen en nog niet eerder met ons hebben gewerkt, is een kennismakingsgesprek noodzakelijk.

De opleiding: ‘Professioneel werken met liefdesenergie’ bestaat uit de volgende tien workshops:

De liefdesstrijd
2, 3 en 4 september 2019
Binnenwerk
7, 8 en 9 oktober 2019
De druk van het bestaan
4, 5 en 6 november 2019
De strijd om het bestaan
25, 26 en 27 november 2019
De vlucht uit het bestaan
16, 17 en 18 december 2019
De ontmoeting met het bestaan
20, 21 en 22 januari 2020
Liefdesleven
17, 18 en 19 februari 2020
Intimiteit en seksualiteit

9, 10 en 11 maart 2020
Werken met groepen en organisaties
12, 13 en 14 oktober 2020
Lijven Lezen
2, 3 en 4 november 2020

Literatuur

In ons werk maken we gebruik van de door ons geschreven boeken. Dat heeft het voordeel dat de literatuur direct aansluit op deze opleiding.

Boek - Hoe Heb Ik Je Lief
Boek - Lijven Lezen
Boek - Op Weg Naar Gezondheid
Boek - De Liefdesstrijd

Meer informatie:

Werktijden: 10.00 uur - 22.00 uur
De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur
Werkplek:
 De Hoorneboeg, te Hilversum en The Land of Now, te Siddeburen.
Route naar De Hoorneboeg:

Route naar The Land of Now:

Begeleiders: Piet en Marry Weisfelt
De supervisiebijeenkomsten worden
aangeboden door: Piet Weisfelt

Deelname en kosten:
Maximaal 24 deelnemers
De kosten per workshop zijn € 1050,*
De supervisie dagen kosten € 295,*
*inclusief verblijfkosten en catering

Close search

Winkelmand

Back To Top