skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie: Vrijende Handen

Dit is de naam van een van de oefeningen die we gebruiken bij de opleiding ‘Hoe heb ik je lief’. Deze opleiding is een van onze nascholingen. Ze is bedoeld voor ervaren begeleiders die in hun werk het thema intimiteit en seksualiteit bespreekbaar en ervaar durven te maken. Begeleidingswerk is in essentie het aanbieden van nieuwe, helende ervaringen. Omdat in ons werk het ervaren centraal staat. Is de opleiding ervaringsgericht.

Instructie: Zit tegenover elkaar, rechtop, goed geaard, en laat je adem stromen. Je   handen rusten op je benen met de handpalmen naar boven. Maak oogcontact. Pak elkaars rechterhand. En sluit je ogen.                                                                                                     Ervaring: Er zijn geen woorden. Er is slechts stille aandacht. Als de handen elkaar aanraken, verschijnt een glimlach rond de lippen van de een. De ander heeft de lippen getuit en blaast de adem in en uit. De handen tasten de handen, het hele lijf ervaart.

Instructie: De handen gaan met elkaar vrijen. Er is geen ander contact dan de twee handen. Alles wat je ervaart, fantaseert, hoopt en verlangt, leef je uit met je handen. Als je geluid wilt maken, maak je geluid. Geen woorden. Adem, ervaar en breng jezelf tot expressie.                                                                                                                                       Ervaring: de handen spelen over elkaar heen. De vingers gaan uit elkaar en vervlechten met die van de ander. De adem slaat over in zuchten. Er klinkt een zacht geluid. Daar wordt zachtjes gezongen, daar klinkt een lach, daar een kreun. De bewegingen van de handen worden intenser. Kracht en tederheid wisselen elkaar af. Vingers spelen hun spel.

Instructie: Rustig verbreek je het contact en ben je enige tijd stil.                                 Ervaring: Zo vol liefde kan de stilte dus zijn. Zo klinkt de stille roep van het verlangen…

Instructie: Dan herhaal je de oefening, maar dit keer met de ogen open. Gedurende de hele oefening blijf je elkaar in de ogen kijken.                                                                             Ervaring: De handen zoeken elkaar in een nieuwe ontmoeting. De adem stroomt en vindt een gelijk ritme. Achter de spelende handen bewegen de lijven in een gezamenlijke dans. Er is veel minder geluid dan in de vorige ronde. Maar zie die ogen. Ze zoeken elkaar op, verdrinken in elkaar, gunnen een blik rechtstreeks in de ziel. De ontroering brengt tranen. De passie zingt haar liefdeslied. De liefde stroomt.

Instructie: Rustig verbreek je het contact en ben je enige tijd stil.                                 Ervaring: De reis naar binnen begint. De voeding van liefde wordt verteerd. De lessen van deze oefening klinken door in het weten.

Met een hartegroet, een rituele afsluiting van dit soort oefeningen, wordt de oefening afgerond.

In de nabespreking wordt niet zoveel gezegd. Men spreekt even over het belang van concentratie, het bewaken van de structuur, het gebruik bij cliënten.                                 Dan is er nog een vraag: ‘Hoe is het mogelijk dat zo’n eenvoudige oefening zoveel intense ervaring kan oproepen?’, vraagt een van de deelnemers.

‘Liefde zoekt eenvoud, zo simpel dat het onbegrijpelijk is, zo nabij dat het onvindbaar lijkt, zo klein dat we de grootsheid ervan kunnen ervaren, zo woordeloos dat haar verhaal verstaan kan worden’.

Piet Weisfelt

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Close search

Winkelmand

Back To Top