skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

Menu
0578-755027 info@weisfelt.nl

Aanraken met het woord

Over werken met verbale technieken

8, 9 en 10 oktober 2018

Inhoud:

Zoals we elkaar kunnen aanraken met het lijf, zo kunnen we elkaar aanraken met het welgekozen woord. Er bestaat geen preciezer aanrakingsinstrument dan de juist gekozen interventie. De coach gebruikt interventie technieken om de cliënt de optimale stimulans te geven tot verdere groei.

Wie kan aanraken met het woord heeft helende kracht. Soms kan het aangewezen zijn om warm en inlevend te zijn en permissief te werken. Een andere situatie vereist wellicht dat men meer informatief of confronterend werkt. Soms is het nuttig om meer provocatief te werken en de cliënt daarmee te prikkelen. In deze workshop leren deelnemers werken met deze verbale technieken. Je ervaart het effect van de verschillende interventies ‘aan den lijve’.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan het relatiecontract zoals dat zich ontwikkelt tussen coach en cliënt(systeem). Het relatiecontract is immers de bedding waarbinnen de interventies hun plek krijgen. Deze workshop biedt de deelnemers ruimschoots gelegenheid om hun beroepsmatige kwaliteiten verder te ontwikkelen.

Meer informatie:

Werktijden: 10.00 uur - 22.00 uur
De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur
Werkplek:
 De Hoorneboeg, te Hilversum
Route naar De Hoorneboeg:

Begeleiders: Piet en Marry Weisfelt
De supervisiebijeenkomsten worden
aangeboden door: Piet Weisfelt

Deelname en kosten:
Maximaal 18 deelnemers
De kosten per workshop zijn € 1025,*
De supervisie dagen kosten € 295,*
*inclusief verblijfkosten en catering

Close search
Back To Top