skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie De brug van vergeving 3.

Werken Met Liefdesenergie  De Brug Van Vergeving 3.

‘Ik heb vannacht weer gedroomd’, vertelde de man. ‘Zeker weer over je vader?’, vroeg de begeleider. En hij vervolgde: ‘Ging hij dood?’ ‘Nee, hij ging op reis. Ik heb naar hem lopen zoeken op Schiphol. Ik heb hem laten omroepen, maar ik kon hem niet vinden’. ‘Waarom wilde je hem vinden?’, vroeg de begeleider. ‘Dat weet ik eigenlijk niet’ antwoordde de man. ‘Dat weet je donders goed’, kreeg hij terug. ‘Ik weet niet of ik hem wilde vergeven’ antwoordde de man. ‘Ik wilde alleen niet dat hij wegging’. En dan met prikkeldraad in zijn stem: ‘Hij mocht niet weggaan!’ ‘Het klinkt alsof hij wil ontsnappen en jij hem wilt vasthouden’, constateerde de begeleider. ‘Dat klopt’, zei de man verbaasd. ‘Kies eens iemand uit die even je vader kan zijn’. Daar zat de groepsgenoot tegenover de man. ‘Leg je handen op zijn schouders. Sluit je ogen en stel je voor dat je je vader vastpakt, vlak voor hij het vliegtuig in stapt’. Met een beweging maande hij de groepsgenoot zijn schouders terug te trekken. De man greep hem steviger vast. De vader worstelde krachtiger om aan zijn greep te ontsnappen. ‘Hier jij!’, snauwde de man, ‘Hier! Dit flik je me niet!’ ‘Vertel hem waarom hij moet blijven’, suggereerde de begeleider. ‘Je achtervolgt me nu al jaren en net nu ik eraan toe ben me van je los te maken, ga jij ervan door!’ ‘Vertel hem hoe jij je los wil maken’, zei de begeleider. De worsteling was inmiddels heel hevig. De deelnemer had de polsen van de man vast maar kon zich niet losmaken. Mensen in de kring schoven achteruit om wat meer ruimte te geven. ‘Wat wil je?’, riep de begeleider. ‘Ik wil je eerst vergeven’, schreeuwde de man. ‘Ik wil je eerst vergeven voor je gaat!’ Plotseling was het gevecht gestopt. ‘Ik wil je eerst vergeven’, mompelde hij, terwijl hij zijn woorden proefde. ‘Doe je ogen maar open’, zei de begeleider en kijk naar de man die geholpen heeft. Bedank hem maar even voor zijn assistentie.

Daar zaten ze weer tegenover elkaar. ‘Als jij niet weet wat je wilt, is het logisch dat je je vader niet kan vinden’, zei de begeleider. ‘Ik wil hem vergeven’, antwoordde de man. ‘Pas nu neem je een echt besluit’, zei de begeleider. ‘Dat klopt’ zei de man.

Dat was dan de zevende pijler van de brug van vergeving’ richtte de begeleider zich tot de groep. ‘En als de zevende pijler staat, komt de achtste. Bedenk een vergevingsritueel dat werkelijk recht doet aan de situatie. Doe dat heel zorgvuldig en oprecht. Als je dat ritueel kan doen als de ander er nog is: doen! Het is niet noodzakelijk maar wel heel wenselijk. De uitvoering van het ritueel is wel noodzakelijk om de bevrijding van de vergeving te ervaren’. ‘Hoe zo bevrijding?’, vroeg de man.  ‘Je wrok heeft je vader en jou gevangenen van elkaar gemaakt’, zei de begeleider. ‘Je kon hem niet laten gaan. Als je de laatste stap zorgvuldig zet kan je hem uitwuiven en ben je bevrijd. Wie weet komt je vader ooit weer op je pad en kunnen jullie elkaar als vrije mensen begroeten’.

‘Waarom vroeg je of hij doodging?’, vroeg een deelnemer. ‘Ik ging ervan uit dat er iets dramatisch moest gebeuren voordat hij een besluit ging nemen’, antwoordde de begeleider. ‘Maar daar zat ik mooi naast. Hij ging niet dood, maar hij ging op reis’. ‘In beide gevallen was hij voor zijn  keuze komen te staan’, realiseerde de deelnemer zich. ‘Maar al te vaak stuurt ons onbewuste ons post’, reageerde de begeleider. ‘Maar al te vaak kunnen we de brief niet lezen’.

En…. Ons nieuwe boek Spelenderwijs is uit! Spelenderwijs is een boek met 250 verschillende spelvormen, korte oefeningen en ‘energizers’. Sommige oefeningen brengen plezier, andere bewustzijn, weer andere ontroering. Sommige oefeningen zijn verbaal, de andere zijn non-verbaal. In ieder volwassen mens leeft een Kind. Als het Kind mag spelen, komt de energie vrij om goed te werken. Spelenderwijs is een interactief ebook. Met de voor dit boek ontworpen software is het niet alleen geschikt als naslagwerk, maar ook bruikbaar als een digitale kaartenbak. Iedere oefening staat op een aparte kaart. Je kan de kaarten selecteren op kenmerk, doel, duur en groepsgrootte. Wel zo makkelijk als je gericht op zoek bent! Je kan het aanschaffen op onze site weisfelt.nl .  Veel plezier met Spelenderwijs! 

 

 

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top