skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie. Rouw

Werken Met Liefdesenergie. Rouw

Ze kwam binnen. Een hartelijke vrouw, vrolijke energie, sociaal vaardig. Een mens op haar plek in haar wereld. Ze zat tegenover de begeleider, nam de touwtjes in handen en praatte. Aan de buitenkant gezien was alles probleemloos. Van binnen was het soms wat lastiger. Het woord ‘rouw’ viel maar werd weggespoeld in een waterval van woorden. De begeleider schoof wat dichterbij. Ze liet hem toe in haar ruimte. Hij pakte haar handen vast. ‘Rouw?’, vroeg hij. Ze knikte en aarzelde. ‘Ik heb geen partner, geen kinderen’, zei ze. ‘De tijd daarvoor is voorbij. Wie weet word ik ooit nog eens oma via de kinderen van een man, maar….’ ‘Je kan rouwen om wat je verloren hebt en je kan rouwen om wat je nooit gekregen hebt’, meende de begeleider. ‘Dat laatste is vaak veel moeilijker. Veel mensen dragen die rouw onbewust met zich mee. Verloren verlangen’. Een voorzichtige traan kwam tevoorschijn. ‘Zo is het nu eenmaal gegaan’, zei ze. ‘Dat kan ik kan me voorstellen’, zei de begeleider en hij hield zijn hand op alsof hij daar een kostbaar geschenk in droeg. ‘Je draagt je dromen en je droomt van partner en kind. De tijd verstrijkt, het leven gaat voort. Je leeft je succesvol en naar tevredenheid, maar je hand blijft leeg en die leegte gaat steeds zwaarder wegen. En uiteindelijk groeit het bittere besef dat die hand niet meer gevuld gaat worden. Dan rouw je om wat je niet gegeven is’. Nu stroomden de tranen voluit. Zij hield haar hand op, net als de begeleider. Stil verdriet kwam vrij. Soms is de stilte zo intens dat woorden spaarzaam en betekenisvol worden. De stilte heiligt het woord.

‘Wat draag je in die lege hand?’, zei de begeleider. ‘Enkel de droom’, antwoordde zij. ‘Wat zie je in die lege hand?’, vroeg de begeleider. ‘De leegte’, gaf ze terug.        ‘Wat zie je in die leegte?’ ‘Verdriet’, antwoordde ze.

‘Ik ga je niet beledigen door troostzout in die hand te strooien’, zei de begeleider.   ‘Dank je’, zei ze oprecht. ‘Blijf zien in dat verdriet’, zei de begeleider. ‘Ervaar wat er gebeurt’. ‘Het wordt lichter lijkt het’, zei de na een poosje. ‘Zachter. Het voelt alsof ik dit verdriet wil omarmen’. Heel voorzichtig sloot ze haar hand, alsof ze iets breekbaars vasthield dat ze wilde beschermen. Langzaam bracht de begeleider zijn eigen  dragende hand naar zijn hart. Ze keek hem aan. ‘Wat een mooi gebaar’, zei ze. ‘Je kent dit verdriet’. Het was geen vraag maar een constatering. De begeleider knikte. ‘In mijn persoonlijke kleuren’, bekende hij. Ze keek hem lange tijd aan. Dan bracht ze haar hand langzaam naar haar hart en haalde diep adem. ‘Dit ben ik’, fluisterde zei. ‘Je bent ook dit verdriet’, bevestigde de begeleider. ‘Zo wordt het zachter. Het voelt veel vrijer’, ervoer ze. ‘Als je dat voelt, wordt de wereld  opener, de toekomst lichter’, dacht de begeleider.De vrouw sloot haar ogen en maakte haar reis vanbinnen. Na een poosje keek ze op. ‘Het is goed zo’, wist ze.

Rustig schoof de begeleider zijn stoel terug. Haar belevingswereld sloot zich. Iedere geest was weer terug in de eigen woonplaats. Begeleider en cliënt keken elkaar met wederzijds respect aan. ‘Zomaar, voor dit moment?’, vroeg de begeleider. ‘En graag een volgende afspraak’, antwoordde de cliënt. Een hartelijke vrouw, vrolijke energie, sociaal vaardig, stapte de deur uit. Een rugzak op. Een brede lach en een zwaaiende arm.

De begeleider sloot de deur, keek in zijn lege hand en treurde.

Op 13 september geven wij een supervisiedag. Daarvoor zijn nu nog een paar plaatsen beschikbaar. Als je belangstelling hebt vind je alle informatie op onze site weisfelt.nl

 

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top