skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie. Een prop papier

Werken Met Liefdesenergie. Een Prop  Papier

‘Ik ben nu 4 jaar van haar gescheiden. Ik schaam me diep als ik terugkijk. Ik was verslaafd en zij heeft in een hel geleefd. Uiteindelijk, nadat we uit elkaar waren gegaan, heb ik me los gemaakt van die verslaving. Ik heb nu een nieuwe partner, maar steeds als het erop aankomt komen de oude schuldgevoelens weer. Ik trek me terug. Ik ben bang dat ik haar hetzelfde aan doe…’

‘Schuif naar voren’, zei de begeleider, terwijl hij een flap van het bord aftrok. Hij zat tegenover de man. ‘Kijk goed’, zei hij en langzaam maakte hij een grote prop papier van de flap. Met kracht in elkaar geperst. Hij legde de prop tussen hun in op de grond. ‘Hou je ogen op die prop gericht’ zei hij. ‘Dat is de vrouw van wie je gescheiden bent. Praat tegen die prop’.

‘Ik heb je kapot gemaakt. Wat goed was, heb ik stukgemaakt. Ik leef met die schuld. Jij liet je verkreukelen en zo verkreukelde je mij…’ ‘Pak nu die prop papier met je beide handen en breng die naar je hart’, zei de begeleider. Zijn ogen schoten omhoog. ‘Dat wil ik niet’, zei hij heftig. ‘Toch doen’, dwong de begeleider. Het duurde. Toen kwamen de tranen met de innerlijke worsteling. Met een stokkende adem, alsof hij een zwaar gewicht optilde, bracht hij de prop papier naar zijn hartgebied. Er kwam een schreeuw, gevolgd door huilende stilte.

‘Wie houd je nu vast?’, vroeg de begeleider zachtjes. ‘Niet alleen haar’, huilde de man. ‘Ik houd ook mezelf vast…’ ‘Een man en een vrouw die allebei hun leven verkreukelden,  tot ze zo stuk waren dat ze uit elkaar gingen?’, vroeg de begeleider. ‘Het kon niet anders’, zuchtte de man. ‘Je hoeft je eigen prop niet zo pijnlijk te voelen als je je bezig houdt met de prop van de ander’, meende de begeleider. ‘Dat kregen we door’, knikte de man. ‘Daarom zijn we uit elkaar gegaan’. ‘Wellicht de enige keuze die resteerde’, dacht de begeleider. ‘Ieder ten volle verantwoordelijk voor de eigen prop’. ‘Maar wel schuldig aan wat je elkaar aangedaan hebt’, stelde de man. ‘Absoluut’, bevestigde de begeleider. ‘Schuld brengt verplichting’. De heftigheid verzachtte in stilte.

‘Keer je nu een kwartslag om’, zei de begeleider. Hij tikte met zijn vinger op de grond voor de man. ‘Hier zit je nieuwe partner. Kijk naar haar. Vertel haar over die prop’. De man klemde de prop papier tegen zijn borst. Hij knikte en zuchtte. ‘Ik ben deze  prop’, zei hij. ‘Maar al te vaak probeer ik die voor jou verborgen te houden. Daarmee zet ik je op afstand. Ik zal die prop aan je moeten laten zien’. Hij legde de prop papier voor zich op de grond en vouwde hem langzaam open. ‘Het is mijn geschiedenis’, zei hij. ‘Het is geen fraai verhaal. Ik heb mijn eigen leven en dat van anderen beschadigd. Deze kant van mezelf kan ik niet voor je verborgen houden. De schuld die ik meeneem uit mijn vorige relatie is mijn schuld. Daar heb ik het mijne mee te doen. Het verborgene en stiekeme van toen  wil ik met jou niet meer herhalen’. Het papier lag nu opengevouwen op de grond.  Hij streek het met zijn handen  verder open. ‘Kijk maar, die kreukels ben ik. Als ik mijn schuld serieus neem, zal ik jou deze kreukels tonen’. Hij zweeg, ademde diep en zag haar op de lege plek voor zich.

‘Kan je deze schuld inlossen?’, vroeg een deelnemer bij de nabespreking. ‘Slechts zeer ten dele denk ik’, veronderstelde de begeleider. ‘Als je schuld kan inlossen, doe het en herstel aangerichte schade. Als je de schuld niet kan inlossen, neem dan de verplichting die de schuld je oplegt mee naar de toekomst. Gezonde schuld is een heel betekenisvol gevoel. Het zet ons ertoe aan het goede te doen’. ‘De meeste schuldgevoelens zijn heel ongezond’, stelde een ander.  ‘Met zelfkastijding  gaan we terug naar de Middeleeuwen’, knikte de begeleider. ‘Maar we hebben allemaal wel een prop papier om open te vouwen’.

Altijd Aardig Blijven? gaat over liefde en boosheid. Het was alleen nog als ebook te bestellen. Vanaf heden is het nu weer als papieren boek te bestellen. De kosten zijn: €30,50 inclusief verzending. Te bestellen op onze site weisfelt.nl

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top