skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

In de schaduw van de dood

In De Schaduw Van De Dood

‘Ik realiseer me het licht, maar ik leef in de schaduw. De schaduw van de dood is altijd bij me’. De begeleider keek haar van een afstandje aan. Hij zag het voorbeeld van een vrouw voor zich die wist waar ze over sprak. Ze gingen tegenover elkaar zitten. Ze namen de tijd om elkaar te lezen. Hier zat een klasse vrouw.  De pijlen van de rouw hadden in haar vlees gezeten. Met haar verdriet had ze die pijlen uit haar lijf getrokken. De wonden waren geheeld, de littekens bleven zichtbaar.

‘De dood is vele malen langsgekomen?’, constateerde hij. Ze knikte en vertelde haar onwaarschijnlijke verhaal van verlies. Voor heel veel mensen is de dood ver weg. Het einde blijft meestal onzichtbaar als de levenspijn het nog niet aankondigt. Er valt immers nog zo veel te leven… Voor deze vrouw zat haar werkelijkheid anders in elkaar. Het sterven van haar vader was niet alleen zijn sterven, maar ook het einde van haar jeugd. Vanaf dat moment reisde de dood met haar mee door het leven. De dood kan ieder moment en overal toeslaan, dus laten we hem overal en ieder moment verwachten. Leven in de schaduw van de dood…

‘De schaduw is er nu ook, hier en nu’, wist de begeleider. Ze knikte. ‘Staat die schaduw tussen ons in?’, vroeg de begeleider. ‘Hij staat achter mij’, antwoordde ze. ‘Hij werpt zijn schaduw over me heen. Het noodlot’. Nu knikte de begeleider. De energie was voelbaar. Als de schaduw over je heen valt, gaat het leven tintelen.  Ze pakten elkaars handen vast. ‘Staat de schaduw dit moment in de weg?’, vroeg de begeleider ‘Nee’, reageerde ze. ‘We kunnen deze ontmoeting voluit genieten’, vond de begeleider. Grote blije ogen keken hem aan een zachte lach. ‘Voluit’, reageerde ze. Ze trokken elkaar dichterbij. ‘De schaduw is er’, wist de begeleider. ‘Die hoort bij jou. Die schaduw draagt zijn eigen herinnering met zich mee, zijn eigen weten’. ‘Die schaduw hoort bij mij’, wist ze. ‘Ik wil je die schaduw niet ontnemen’, zei de begeleider. ‘Dat kan ik niet en vooral ook: dat mag ik niet. Het zou diefstal zijn’. ‘Dat zou ik ook niet toestaan’. reageerde ze. ‘Maar omdat het jouw schaduw is, kan jij alleen bepalen waar je haar neerzet’, ging de begeleider verder. ‘Hij hoeft niet tussen jou en mij in te staan. Hij hoeft niet tussen jou en de wereld in te staan. Jij en ik kunnen het leven voluit genieten ondanks alles wat er gebeurd is’. Hoe simpel kan een permissie werken als die in de ervaring gegeven wordt. Ze keken elkaar aan in een gezamenlijk weten. ‘Zo maar? Voor dit moment?’, vroeg de begeleider. Ze schoven uit elkaar en gingen ieder weer op hun eigen plek zitten.

‘Wat heb je nu eigenlijk gedaan?’, vroeg een deelnemer in de nabespreking. ‘Eigenlijk heel weinig’, antwoordde de begeleider. Zij heeft het werk gedaan. ‘Wil je het dat uitleggen?’ ‘Graag’, antwoordde de begeleider. ‘Hier zag je werk met een bijzondere vrouw. Die heeft van haar levenslittekens geleerd. Ze weet heel goed dat je een pijnlijke geschiedenis of een sombere toekomst niet van je af kunt leggen als een jas die je niet wilt dragen. Zij draagt deze geschiedenis met zich mee en dus ook de toekomst waartoe die geschiedenis uitdaagt. Ze weet dat ze de vrijheid leeft om het leven te nemen met wat het nu brengt. De schaduw staat achter haar, maar staat het licht niet in de weg. Ze draagt die jas, maar kan hem wel open knopen. Leuker voor ons allemaal als je naar haar kijkt’. ‘Seksist’, wees ze hem lachend terecht. ‘Ik bedoelde de jas’, vluchtte de begeleider.

Ons boek Lijven Lezen, lichaamsdiagnostiek in de praktijk, is via deze site nu ook als e-book verkrijgbaar.

Nog iets bijzonders en zeer aanbevolen: Bewust Opvoeden en Begeleiden. ISBN: 978-94-6443-430-9 Geschreven voor de omgang met kinderen van 0 tot 12 jaar. Een glashelder boek over hoe je als ouder en partner een basisfundament voor je kind kunt bouwen én voor je gezin. Dat maakt dit boek zo uniek. Krachtig in de eenvoud, een aanrader voor alle belangrijke volwassenen in het leven van een kind.  Te bestellen via de site www. bewustopvoedenenbegeleiden.com.

Tenslotte: Er zijn nieuwe activiteiten gaande om de ethiek van ons werk meer onder de aandacht te brengen. Daartoe is De Werkplaats Ethiek opgericht. Als je belangstelling hebt, kijk op onze site onder het kopje ‘wie zijn wij’  naar De Werkplaats Ethiek. Een driedaagse workshop over ethiek wordt aangeboden op 7, 8, 9 november 2022.                   Zie info@ weisfelt.nl.

 

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top