skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie. Het geheim

Werken Met Liefdesenergie. Het Geheim

 

Ze waren al ruim 20 jaar bij elkaar.  Twee puberkinderen waar ze van genoten. Beiden een goede baan. Het huis netjes in de verf. Een niets–aan-de-hand-gezin in een niets–aan-de-hand buurt. Al vele jaren met een knagende worsteling. De vrouw had gedurende al die tijd wisselende relaties met andere partners. Ze was er altijd open in geweest naar haar partner. Ze ervoer die contacten als noodzakelijk. Ze noemde het haar schaduwbestaan en wilde het niet opgeven, zelfs als dat haar de relatie met haar man zou kosten. De man had zich erbij neergelegd. De onzekerheid bleef echter knagen, zeker nu haar relatie met een nieuwe partner steeds intenser leek te worden. Daar zaten ze tegenover de begeleider, beiden met de zelfde vraag: wat moeten we nu?

‘Jullie hebben uiteraard goed besproken, wat maakt dat jullie in deze situatie zitten’, stelde de begeleider. Beiden knikten. ‘We zijn hiervoor eerder in therapie geweest. We hebben geen geheimen voor elkaar’, zeiden ze. ‘Maar wat onbekend is aan beiden zou wel eens een gezamenlijk geheim kunnen zijn’, antwoordde de begeleider. ‘Wat hebben jullie onbesproken gelaten?  Ga tegenover elkaar zitten, iets achteruit, ja zo’. De begeleider pakte een stuk papier, krabbelde er iets op en legde het op de kop tussen hun beiden in. ‘Dit is het gezamenlijk geheim. Wissel uit met elkaar. Als je er aan toe bent, kan je het geheim bloot leggen’. Daar zaten ze, tegenover elkaar, een papiertje in het midden, het onbekende, onbesproken geheim. De explosieven-dienst bij de landmijn.

De vrouw: ‘Hebben we een gezamenlijk geheim?’

‘Ik denk het wel, anders zaten we niet met ons probleem’.

‘We hebben alles toch steeds met elkaar besproken’

‘Maar wat we ons niet bewust zijn kunnen we niet bespreken’

‘Je weet alles van mijn schaduwbestaan. Ik weet alles van je moeite ermee’.

Stilte

‘Jij weet niet dat ik dit niet langer volhou’

‘Jij weet dat ik mijn schaduwbestaan niet opgeef’.

Stilte. Ieder voelt zich gevangen in het zelfgecreëerde, ondraaglijke dilemma. De begeleider: ‘Jullie zijn allebei gevangenen. De een zit gevangen in de illusie dat een schaduwbestaan noodzakelijk is. De ander zit gevangen in de illusie dat hij  het huidige bestaan kan handhaven door zich te schikken naar haar keuze’.

Stilte. De poort van de gevangenis kiert open in nieuw bewustzijn. De ervaren werkelijkheid wordt herkaderd tot een illusie.

De vrouw: ‘We zijn allebei gevangenen van onszelf’.

De man knikte, bukte en nam het papiertje op. Daarop stond het woord ‘Vrijheid’

‘De vrijheid om jezelf echt onder ogen te zien’, zei de begeleider. ‘Om te doorzien, dat je eigen motieven je levenskeuzen bepalen. Er is weinig meer verplichtend dan vrijheid’. ‘Onze eigen motieven?’  De begeleider knikte. ‘Ja, wat motiveert je om je te schikken naar wat je denkt niet te kunnen verdragen? Wat motiveert je om van je bestaan te vluchten naar een schaduwbestaan?  Je dacht toch niet dat het alleen om je relatie ging?’

Stilte. Buiten de gevangenis wacht de onontkoombare werkelijkheid. Die je dwingt tot trouw aan jezelf. Trouw aan jezelf brengt soms hartverscheurende keuzes met zich mee.

‘Er is weinig meer verplichtend dan vrijheid’, zuchtte de man. ‘Ik heb een keuze te maken’.

De vrouw knikte en verstond zichzelf.  Ze huilde om het afscheid dat komen ging.

De begeleider hoorde de spottende woorden van zijn leermeester Willem Zwartberg: mijn relatietherapie werkt altijd: of ze blijven bij elkaar, of ze gaan uit elkaar….

Vandaag komt ons nieuwe e-book ‘Loslaten’ uit. (€ 15,-)  ‘Loslaten’  is een boek over vergankelijkheid. Het is een persoonlijk boek over onze levensreis. Alles in dit leven is vergankelijk. We verliezen al datgene en al diegenen waarmee we ons verbonden weten. Loslaten is het omarmen van de vergankelijkheid. Door de vergankelijkheid te omarmen kan je het leven intenser beleven en in het afscheid vrede ervaren. Loslaten is het laatste, moeilijkste en mooiste liefdesgebaar in leven en sterven. De Journalist Mark Pennepunt zoekt in een interview met Leven en Dood naar antwoorden op de vraag: hoe laat ik los?. Het boek kan via deze link besteld worden.

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top