skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie. Eenzame mannen.

Werken Met Liefdesenergie. Eenzame Mannen.

Een deelnemer uit de groep meldde zich voor persoonlijk werk. ‘We zijn uit elkaar’, vertelde de man. ‘Het heeft me goed gedaan. Het is een hele opluchting, want het ging werkelijk niet meer. Zij heeft nu alles. Het huis, de kinderen. Ik heb een kamer gevonden. Daar zit ik nu voorlopig. Eindelijk kan ik een herstart maken in mijn leven’. Er volgde een grijnslach zonder vrolijkheid.

‘Wat wil je nu, in deze ontmoeting doen?’, vroeg de begeleider. ‘Ik wilde je dit vertellen en ik zou met jou willen bespreken hoe ik nu verder moet’. Ik zou met je willen bespreken hoe je nu hier zit’, antwoordde de begeleider. De man keek hem argwanend aan. ‘Hoezo?’, vroeg hij. ‘Je legt een hele zak emoties tussen ons in. Verdriet, boosheid, bitterheid, opluchting’, zei de begeleider. Hij greep de hand van de man vast, en trok hem naderbij. ‘Je bent wanhopig’. Zijn hoofd ging achterover in verzet. ‘Nee, ik..’ ‘Je bent wanhopig’. Zijn lip begon te trillen. ‘Nee, maar…’ ‘Je bent wanhopig’. Het verdriet brak door de dijk van de weerstand. Een paar minuten werd er niet gesproken. De tranen vloeiden en zijn gespannen lijf werd zachter in de armen van de begeleider. Uiteindelijk keek de man de begeleider aan. ‘’Het is lang geleden dat ik zo gehuild heb’, zei hij. ‘Misschien is het wel heel lang geleden dat je gevoelens hebt laten zien’, meende de begeleider. ‘Mijn vrouw zei altijd dat ik te egoïstisch was voor gevoelens’, zuchtte de man. ‘Maar zij…’ ‘We gaan het niet over je vrouw hebben’, sneed de begeleider hem de pas af. ‘Zij is hier niet. We hebben het over jou. Je voelt heel veel en vindt het moeilijk je gevoelens te tonen’. ‘Ik kan het me niet veroorloven’, protesteerde de man. ‘Ik moet…’ ‘Als je nu eens rustig doorademt en je realiseert wat er nu speelt. Daar zit je in je kamer. Sluit je ogen en kijk eens naar jezelf in die kamer’. De man sloot zijn ogen en keek. Het duurde even. ‘Ik zie een man zitten op de rand van zijn bed. Op de stoel ligt zijn tas. Hij weet niet wat hij moet doen. Hij heeft geen zin om erop uit te gaan. Hij weet het niet…’ Zijn gesloten ogen zagen in zijn binnenwereld. ‘Als die man  kon dromen’, suggereerde de begeleider, ‘Wat zou hij dan dromen?’ ‘Dan zie ik hem in een grote kamer’ zei de man. ‘Hij praat daar met vrienden. Hij vertelt dat hij weg is uit huis. ‘En wat doen die vrienden?’, vroeg de begeleider. ‘Ze luisteren naar hem. Iemand heeft een arm om hem heen geslagen. Ze zeggen niet zoveel, maar dat hoeft ook niet.  Het is er rustig en goed. We begrijpen elkaar wel’. Op een gebaar van de begeleider schoven mannen naar voren. Een vrouw die ook naar voren wilde schuiven werd met licht hoofdschudden weer naar haar plaats gewezen. Dit is mannenwerk. Wat kunnen mannen teder zijn in nabijheid. Een sloeg een arm om de man, de anderen zaten dichtbij hem. De man deed zijn ogen open en ademde diep in de wolk van nabijheid. ‘’Ik ken dit’, zei een van de mannen. ‘Alleen op je kamer, leegte…’ ‘Ik hou veel van mijn vrouw’, zei een ander ‘En toch kan ik me zelfs bij haar alleen voelen…’ ‘De eenzaamheid zit niet alleen om ons heen’, meende een derde. ‘De eenzaamheid zit binnen in ons’. ‘Eenzame mannen’, knikte de begeleider. ‘De eenzaamheid woont in mij’, begreep de cliënt. ‘Ik was thuis net zo eenzaam als nu’. ‘Eenzaam. Een samen. Samen een’, vatte de begeleider samen. ‘Ik begrijp het’, knikte de man. ‘Ik heb mijn vrienden nodig’. Instemmend gebrom. Uiteindelijk schoven de mannen weer achteruit. ‘Zoek je troost, zonder meteen te vluchten in een nieuwe relatie’, waarschuwde de begeleider. ‘Nu kan ik dat begrijpen’, antwoordde de man.

‘Eenzame mannen’, vroeg een deelneemster. ‘En eenzame vrouwen dan?’ ‘Die zijn er ongetwijfeld’, bevestigde de begeleider en toch is het anders. ‘Vrouwen hebben over het algemeen meer sociale relaties en een verbaal netwerk. De meeste mannen missen dat netwerk. Er zijn wel zakelijke contacten, meer oppervlakkige relaties, maar er is veel te weinig broederschap ervaring. Mannenwerk zou voor velen van ons een zegen zijn’. ‘’Er zijn toch heel wat mogelijkheden’, zei een deelnemer. ‘Kansen genoeg’, bevestigde de begeleider. ‘Maar of we de moed hebben het risico te nemen…..’

Het boek AardeWerk, een boek over spirituele groei, is thans ook als ebook verkrijgbaar. Je kan het bestellen via onze site: weisfelt.nl

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top