skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie.  Een beeld van een beeld.

Werken Met Liefdesenergie.  Een Beeld Van Een Beeld.

Daar zit een nieuwe groep in de kring. Er is een korte voorstelronde van de deelnemers en de begeleider. De stemming is afwachtend. Een bijeengeveegde groep na een herstructurering binnen de organisatie.

‘Werk in drietallen’, zegt de begeleider. ‘A, B, C. A maakt een beeld van B. Zet het beeld in de juiste houding, staand, zittend of liggend. Je maakt een beeld van B waarin de unieke kwaliteiten van B zichtbaar worden. Terwijl je het beeld maakt, vertel je steeds wat je tot uitdrukking wilt brengen. Het beeld B werkt mee om zich tot beeld te laten bewerken. C is de kunstkoper. Hij kan, als het beeld klaar is, alles wat hij wil weten over het beeld, aan A vragen. B staat als beeld en luistert. Het is algemeen bekend dat beelden zwijgen’.

Daar gaan ze aan de slag. De deelnemers, werkzaam bij hetzelfde bedrijf, kennen elkaar slechts oppervlakkig. Rustig worden de B’s tot beeld veranderd. In het begin is er de nodige pret, maar al snel wordt de toon zachter. De beeldhouwers spreken tijdens het werk. ‘Die hand steekt vooruit omdat ze wil uitnodigen. Ze is heel gastvrij en zoekt graag samenwerking. Die andere hand rust op haar lijf, alsof ze zich wil beschermen’. Een andere beeldhouwer vertelt:  ‘Die voet staat iets naar voren. Dit is een man die erop af wil gaan. Die moet je niet stilzetten. De kin steekt iets vooruit…’ Weer een ander zegt: ‘Ik krijg die hand nog niet goed. Hij moet iets naar boven. Wat meer ontspannen. Alsof ze wolken wil vangen. Dit is een heel spiritueel mens…’ De beelden staan stil en luisteren onbewogen. Dan komen de kopers met hun vragen en ideeën. ‘Waar kan ik het beeld het beste neerzetten?’ ‘Wat is het verhaal van dit beeld?’ ‘Wat heeft u met het beeld tot uitdrukking willen brengen?’ ‘Eigenlijk vind ik naakte beelden nog mooier…’ De beelden hebber er een flinke klus aan. Sta maar eens 10 minuten onbeweeglijk stil. Maar dan is deze ronde van de oefening achter de rug: wisselen van rol.

Uiteindelijk zit de groep weer in de kring. De stemming is totaal omgeslagen. ‘Hoe was dit om te doen?’, vraagt de begeleider. ‘Ongelofelijk’, antwoordt een deelnemer. Er werden dingen over mij gezegd die niemand kon weten. Ik ben er stil van…’ ‘Ik werd vooral geraakt door mijn rol als beeldhouwster’, zei een ander. ‘Ik vertelde zomaar van alles, terwijl ik helemaal niet wist waaraan ik het gezien had’. ‘Mij raakte het meest het praten met de beeldhouwer’, meende een derde. ‘Wij raakten in gesprek over de verlangens van het beeld. Wij kennen haar nauwelijks, maar het bleek wel te kloppen’. ‘Het brengt je heel snel dicht bij elkaar. Ik heb het gevoel dat we elkaar in tien minuten al beter leerden kennen dan in de jaren die we al bij ons bedrijf werken’.

‘Dit is een welkom oefening’, vertelt de begeleider. ‘Welkom is zoveel meer dan welkom zeggen. Welkom is aandacht. Welkom is contact. Welkom is waarnemen en waargenomen worden. Welkom is niet alleen het kennen, maar ook het weten van elkaar. Welkom is het omhelzen van vraag en aanbod. Het is een daad van liefde. Een organisatie is immers in essentie een liefdessysteem’. Een deelnemer wijst met zijn duim naar de vrouw die naast hem zit. ‘Ze is een beeld van een beeld’, verklaart hij.

‘De klank van liefde, vakwerk’ is een opleiding die bestaat uit acht driedaagse workshops. De opleiding is bedoeld voor deelnemers die zich (verder) willen professionaliseren in het werken met liefdesenergie. De opleiding start in september. Belangstellenden kunnen zich informeren via onze site weisfelt.nl.  Met een gratis kennismakingsgesprek kunnen we bezien af vraag en aanbod bij elkaar passen. Neem daartoe contact op met Piet Weisfelt: 06-51850274 of info@weisfelt.nl

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top