skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie. Afscheid nemen.

Werken Met Liefdesenergie. Afscheid Nemen.

‘Ik slaap slecht. Het blijft me bezighouden’, gromde de man. ‘Ik dacht dat ik ervan af was, maar op een of andere manier blijft ze me vasthouden’. Voor de begeleider zat een zwaargebouwde man. Een gewonde beer, vervaarlijk, kwetsbaar. Zijn vrouw had hem een halfjaar geleden verlaten. De scheiding was nog niet afgerond toen zij overleed.

‘Toch wel een rotstreek’, reageerde de begeleider. ‘Haar de schuld geven. Zij houdt jou niet vast. Jij houdt haar vast’. ‘Gelul’, protesteerde de man. ‘Ik ben bij haar weggegaan’. ‘Je kan niet weggaan als je nooit echt gekomen bent’, gaf de begeleider hem terug. ‘Heb jij je vrouw ooit echt liefgehad’? De man haalde zijn schouders op. ‘Ik ben in het begin wel verliefd op haar geweest. Goede seks. Maar groeiden al snel uit elkaar. We hebben heel wat jaren naast elkaar geleefd, maar we werden vreemden voor elkaar’. ‘Verspilde jaren’, constateerde de begeleider. ‘En al die jaren heb je geen hand naar haar uitgestoken?’ De vraag kwam aan. De man schrok en probeerde de schuld door te schuiven. ‘Zij ook niet!’, protesteerde hij. ‘Zo zit je met elkaar zonder dat je bij elkaar bent’, suggereerde de begeleider. ‘Zeker samen veel naar de tv gekeken?’ De man schudde zijn hoofd. ‘Ik zat meestal op mijn werkkamer’, bekende hij. ‘We sliepen apart, dus we konden langs elkaar leven’. ‘Loop eens even met mij mee’ suggereerde de begeleider. ‘Gebruik je fantasie maar. Zullen we eens in haar slaapkamer gaan kijken?’ De man keek verbaasd maar ging akkoord. ‘Doe je ogen maar dicht’, zei de begeleider, ‘dan kan je beter zien’. Zijn stem werd stiller. ‘Doe de deur maar voorzichtig open. Wat zie je?’ Het duurde even. De man begon te fluisteren. ‘Ze slaapt. Ze ziet er goed uit’. ‘Kom maar wat dichterbij’ stelde de begeleider voor. ‘Ga maar eens vlak bij haar zitten’. Het gezicht van de man werd zachter. ‘Blijf maar naar haar kijken en voel wat er van binnen gebeurt’, zei de begeleider. Het bleef een tijdje stil en dan werd een eerste traan zichtbaar. ‘Het eerste geschenk van liefde dat je haar geeft’, meende de begeleider. Hij hoefde niet zo lang meer te wachten. De tranen stroomden. ‘Zoveel opgesloten liefde’, constateerde de begeleider. De man snikte voluit. De begeleider pakte een brillendoekje van zijn bureau en drukte dat in de handen van de man. ‘Haar huid’, fluisterde hij. ‘Voel haar huid, voel…’ Een schreeuw van de man onderbrak hem. Met beide handen bracht hij het doekje naar zijn gezicht en drukte het tegen zijn mond. Er volgde een gesmoorde worsteling die uiteindelijk verzachtte in een stil, gelaten, verdriet.  Het was niet het doekje dat zijn hoofd streelde. Zijn hoofd streelde het doekje.

De man opende zijn ogen en keek de begeleider aan. ‘Ik heb dus zoveel van haar gehouden’, fluisterde hij verbaasd. ‘Een liefde die er wel was, maar die je niet hebt waargemaakt’, knikte de begeleider. ‘Ik wist dit niet’, zei de man geschokt. ‘Je hebt het niet willen weten’, reageerde de begeleider. De tik kwam aan. ‘Een gemiste kans’, zuchtte de man. ‘Zeker’, bevestigde de begeleider. ‘Nu ben je ertoe veroordeeld dat je haar zal vasthouden tot je je miskende liefde ten volle bewust bent’. ‘Wat moet ik nu doen?’, aarzelde de man. ‘Geef haar een plek in je huis’, suggereerde de begeleider. ‘Kies iets dat symbolisch voor haar is. Een foto, een sieraad, je ziet maar. Neem de tijd om haar om je heen te voelen. Je zal zelf wel voelen wanneer het genoeg geweest is. Neem dan met eerbied afscheid. Dan, en niet eerder, zal je haar los kunnen laten’. ‘Dat zal wel even duren’, vreesde de man. ‘Je kan pas loslaten als je echt hebt vastgehouden’, bevestigde de begeleider.

Op 13 augustus is mijn partner Marry overleden. Wij hielden zielsveel van elkaar. We hebben elkaar waarlijk vastgehouden. We beloofden elkaar rouwen en een doorstart.

Vanaf begin oktober geven wij een nieuwe opleiding: Diagnostiek en behandelplanning. Een opleiding van 11 dagen voor professionals die hun vakman/vrouwschap willen verdiepen. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Alle informatie vind je op onze site: weisfelt.nl, workshops en supervisie. 

 

 

 

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top