skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie. Boosheid en liefde.

Werken Met Liefdesenergie.  Boosheid En Liefde.

De groep wordt verdeeld in de A’s en de B’s. ‘Neem 4 meter afstand van elkaar. Als ik ‘ja’ zeg lopen de A’s langzaam naar de B’s toe. De B’s trekken in gedachten een viertal grenzen op de grond. Als A bij de grens aankomt, zegt B ‘stop’. Als B je stop vertrouwt, stopt hij en gaat pas verder als A knikt tot het volgende ‘stop’. Als B het stop niet serieus neemt, loopt hij gewoon door en uiteindelijk over je heen. Het is net het echte leven. Ga je gang….’

Daar komen de B’s in beweging. Links en rechts klinkt het stop. De grenzen worden letterlijk afgetast. De A’s leren over het respecteren van zichzelf en het aangeven van grenzen, het geschenk van de boosheid. De B’s leren over het respecteren van stop zonder zich afgewezen te voelen. Ze leren over vertrouwen en wantrouwen, over toenaderen en afstand nemen. De oefening zelf duurt slechts een paar minuten. De nabespreking duurt drie kwartier.

Daar in de rij staan een man en een vrouw tegenover elkaar. Zij staat met tranen in de ogen. Hij is kwaad. ‘Wat speelt er?’, vraagt de trainer. ‘Zij heeft maar één keer stop gefluisterd’, antwoordt de man. ‘Daarna heeft ze alleen maar geglimlacht tot ik tegen haar aan stond’. ‘En je bent niet eens over haar heen gelopen?’, vroeg de begeleider, waarna hij zich tot de vrouw wendde. ‘Je huilt?’ Ze knikte. ‘Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen’, bekende ze. ‘En nu is hij ook nog kwaad op me’. ‘Ga maar op je rug liggen’, stelde de begeleider voor. ‘Dan kan hij over je heen lopen’. Ze schudde heftig haar hoofd en barstte in snikken uit. ‘Dat hoeft niet’, huilde ze. ‘Dat ken ik goed genoeg’. ‘Dat geloof ik graag’, reageerde de begeleider. ‘Wie de grenzen niet aangeeft, nodigt de ander uit om ze te overschrijden’. ‘Ik ben helemaal niet van plan over je heen te lopen’, zei de man geschrokken. ‘Ik wilde alleen maar deze oefening met je doen en je hebt me in de steek gelaten’. Ze keek hem geschrokken aan. ‘Maar dat was helemaal niet mijn bedoeling. Ik wilde juist…’ Geen discussie’, interrumpeerde de begeleider. ‘Ik herhaal wat ik eerder aangaf. Alle mensen hebben grenzen. Boosheid is een geschenk van de goden. Het gevoel stelt je in staat grenzen aan te geven en indien nodig te verdedigen. Deze oefening stelt je in staat precies dat te leren. Jullie gaan deze oefening opnieuw doen, net zo lang tot jij 4 keer stop hebt gezegd op zo’n manier dat hij ook stopt. Ga je gang, ik werk verder met de groep’. En ze oefenden. Ze oefenden de rest van de ochtend en ze oefenden in de middagpauze. Bij de start van het middag programma vroeg de begeleider: ‘en?’ Zij knikten beiden voldaan. ‘Laat zien’, vroeg de begeleider. Daar stonden ze op 4 meter van elkaar. Hij naderde. Daar klonk haar ‘stop’. Hij stopte. Haar gezicht gloeide, haar ogen fonkelden. De iets gebogen rug stond recht. Het schijnbaar tere wezentje veranderde in een krachtige vrouw. Bij de vierde keer jubelde haar ‘stop’. De groep applaudisseerde.

‘Ik heb boosheid nooit eerder gekoppeld aan het aangeven van grenzen’, zei een van de deelnemers bij de nabespreking. De begeleider knikte. ‘Boosheid is een gevoel waar zoveel misverstanden over zijn’, antwoordde de begeleider. ‘Veel mensen onderdrukken hun boosheid omdat ze bang zijn de relatie te verliezen. Maar op die manier verliezen ze de echtheid en daarmee de liefde. Als we weer leren hoe we op een gezonde manier boos kunnen zijn, kunnen we de liefde verdiepen. Meer dan genoeg theorie, hoog tijd voor een volgende oefening…’

Ons nieuwe boek Altijd Aardig Blijven? Is een boek over boosheid en liefde. Dit boek verschijnt in maart. Tot 15 februari kan je het boek  bij voorinschrijving bestellen voor € 25,95 inclusief verzendkosten! Klik op de reserveer knop hieronder, of ga naar altijdaardigblijven.weisfelt.nl

 

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top