skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Werken met liefdesenergie Angst en bevrijding

Werken Met Liefdesenergie        Angst En Bevrijding

We gaven een aantal workshops over ‘de reis van de held’. ‘Vrijheid’ was dit keer het thema. Het is altijd weer verbazend hoezeer we geneigd zijn het begrip vrijheid te koppelen aan externe omstandigheden. Levend in een ‘vrij’ land beschermen we onze eigen ‘vrijheid’ De ‘vrijheden’ zijn vastgelegd in de rechten van de mens: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst…. Het zijn allemaal belangrijke zaken die waakzaamheid en inzet vereisen. Maar maken deze condities ons vrij? Kijk om je heen. Hoeveel mensen leven geketend door de omstandigheden van hun binnenwereld. Ze zijn geketend door hun levensscript, vastgezet in de bekende patronen, onbeweeglijk in voorspelbare verveling.

De oefening heet ‘de blokhut’. Een aantal vrijheidszoekers komt terecht in een verlaten blokhut. Daar overnachten ze. Dan komt de sneeuw. Ze zullen de eerste paar dagen in deze hut gevangen zitten. ‘Als je de vrijheid hier niet vindt, vindt je haar nergens’, klinkt het. Daar zitten ze dan. Wat gaan ze doen? Het gesprek kabbelt langs giechelen en mopperen naar verveling. Het duurt lang voordat er wat gebeurt.

‘Ik ben je gebabbel zat’, zegt A. ‘Laat nu eindelijk eens zien wie je nu werkelijk bent’! ‘Ik heb er geen behoefte aan het hierover te hebben’, antwoordt B. ‘Jullie moeten me gewoon met rust laten. Ik ben toch een vrij mens’?. ‘Je beroept je op je vrijheid omdat je gevangen zit in je eigen angst’, reageert C.  ‘Laat haar met rust’!, roept D ‘Je ziet toch dat ze niet verder wil gaan?’ A zit ineengedoken, de armen om de opgetrokken knieën geslagen.   ‘Ik denk dat we allemaal bang zijn’, zegt F. Hij had zich wat op de achtergrond gehouden, maar schuift nu naar voren. ‘Ergens weten we wel dat we in deze oefening tot elkaar veroordeeld zijn. Dat dwingt ons tot een ontmoeting. Die ontmoeting brengt zelfonthulling met zich mee en daar zijn we allemaal bang voor’.   Het is even stil. Dan zegt A: ‘ik herken wat je zegt’. Hij begint te vertellen van zijn houding als ‘aardige jongen’ om afwijzing van anderen te vermijden. Al snel volgen er verhalen van anderen. Het ene masker na het andere wordt afgelegd. Het verhaal dat B onthult sluit aan bij de andere verhalen. De groep groeit in de intimiteit tot gezamenlijkheid. Handen reiken naar handen, de eerst gekruiste armen worden nu om anderen heen geslagen. ‘Wonderlijk’, zegt C. ‘Pas in deze vertrouwdheid durf ik mezelf te laten zien en kan ik jullie zien. Ik hoef mezelf niet meer zo te censureren. Ik begin nu te begrijpen wat het is om je werkelijk vrij te voelen’. Andere groepsleden knikken. ‘Vrijheid is eigenlijk een innerlijke ervaring. Het is een ervaring die we mislopen omdat we bang zijn ons gezicht te verliezen. Ik vind het ook heel angstig zo zichtbaar te worden’, bekent F. ‘In intimiteit ben je kwetsbaar voor het oordeel van anderen’. ‘Er bestaat geen intimiteit zonder de angst gekwetst te worden’, weet A. ‘Mijn persoonlijke vrijheid heeft geen waarde zonder de ervaring van liefde’, peinst B.

Eerst maken ze het ‘gezellig’. Koetjes en kalfjes regeren in de hut. Dan komen de conflicten. Met een beroep op de persoonlijke vrijheid wordt iedere poging tot gezamenlijkheid neergesabeld. Tenslotte komt er duidelijkheid. Vrijheid is meer dan je eigen gang gaan. Vrijheid daagt uit tot gezamenlijkheid zonder dat je de persoonlijke vrijheid inlevert. Vrijheid en liefde veronderstellen elkaar.   Met dit inzicht groeit de intimiteit. Het gesprek gaat over echtheid, het loslaten van de zelfbeelden die het ego ons oplegt, de voortgaande ontdekkingsreis naar wie we ten diepste zijn. Alleen in die uitwisseling kunnen mijn vrijheid en jouw vrijheid onze vrijheid worden.

De oefening is voorbij. In de groep wordt de gezamenlijke ervaring vastgelegd in een enkele zin: ‘de schijt van de angst is de mest van de vrijheid’.

In september beginnen we met de nieuwe opleiding De klank van liefde:Vakwerk. In deze opleiding leren de deelnemers het vak van begeleidend werk. De opleiding staat open voor ervaren begeleiders, coaches, adviseurs en leidinggevenden. Een (gratis) kennismakingsgesprek is mogelijk. Alle nadere informatie vind je op www.weisfelt.nl

Piet Weisfelt

Wie zijn wij

Piet Weisfelt (1944)
Met onderwijs, (organisatie)begeleiding en coaching heeft hij ruime ervaring. Hij publiceerde over begeleiding, persoonlijke groei en organisatieontwikkeling. In de school van Weisfelt verzorgt hij opleidingen en trainingen in het werken met liefdesenergie. Deze opleidingen en trainingen zijn gericht op individuele ontwikkeling, coaching en groeps – en organisatieontwikkeling

Marry Weisfelt-Pit (1946)
studeerde onder meer Nederlands en was opgeleid in verschillende richtingen van de humanistische psychologie. Zij had ruime ervaring op het gebied van training en coaching. In het bijzonder was zij deskundig in het werken met intimiteit en seksualiteit. Marry is overleden op 13 augustus 2023.

Close search

Winkelmand

Back To Top