skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

De kracht van liefde

Een workshop voor professionals over intimiteit en seksualiteit

19, 20 en 21 april 2021

We starten op maandag om 10 uur en ronden op woensdag om 17 uur af. We werken de eerste 2 avonden ook savonds door en slapen op die locatie. Je kan eventueel voor 50 Euro extra de zondagnacht ervoor al op de locatie slapen.

Inhoud

In deze workshop staan we stil bij de bouwstenen van liefde in de relatie: intimiteit en seksualiteit.
Het tot stand brengen en onderhouden van een liefdesrelatie is een prachtige uitdaging, maar voor veel mensen een soms (te) zware opdracht. Vaak zijn ze er onvoldoende op voorbereid, of ontbreekt de benodigde levenservaring, soms ontbreken de goede (maatschappelijke) condities. Soms lijken onze armen te kort om de ander vast te houden. Zo zien we dat:

  • het aantal scheidingen nog steeds toeneemt;
  • veel liefdesrelaties verzanden in een sleur;
  • de intimiteit niet ontwikkeld wordt;
  • de seksualiteit te weinig wordt genoten.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat achter liefdesrelaties veel verlangen verborgen ligt. De vraag om hulp blijft dikwijls verborgen achter het beeld dat moet worden opgehouden. Hulpverlening op het gebied van intimiteit, seksualiteit en relaties wordt naar ons inzien de hulpvraag van de komende vijftig jaar. De begeleider ontwikkelt de houding, kennis en vaardigheden om met deze thematiek te werken. Onder zijn begeleiding leren de partners de uitdagingen van de liefdesrelatie aan te gaan. Zo blijft de intimiteit een avontuur en de seksualiteit een genot. Door te werken met liefdesenergie stimuleert de begeleider een levende liefdesrelatie. Om dit werk te kunnen doen, zal de begeleider persoonlijke ervaringen en thema’s op dit gebied moeten verkennen. In deze workshop willen we de persoonlijke (leer)ervaring koppelen aan professionele vormgeving.
Er zal in deze training op de huid gewerkt worden. Mocht je daar geen ervaring mee hebben, verwijs ik naar de bijlage over bloot werken waarin Piet uitlegt wat het doel van bloot werken is en waarom dat in deze workshop gedaan wordt. Als je hier vragen over hebt, voel je vooral vrij om hierover met mij contact op te nemen.

Voor wie

Professionals op het gebied van geven van trainingen en coachen:

  • Mensen die al ruime ervaring hebben met Piet-werk.
  • Mensen die diverse opleidingen hebben gevolgd bij instituten als Phoenix.
  • Mensen die ruime ervaring hebben in het geven van trainingen en coachen van mensen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling.

Literatuur

‘Hoe heb ik je lief’ van Piet Weisfelt, te verkrijgen bij uitgeverij Boom, Amsterdam.

Begeleider

Piet Weisfelt

Kosten

De kosten van deze workshop zijn € 999,-, inclusief verblijfkosten en catering, een corona sneltest en exclusief btw.

Organisator/inschrijven

De organisator is Heike Huidekoper. U kunt zich bij de organisator inschrijven via telefoon:06-46313463 of e-mail heikonh@hotmail.com

Overig

Mochten we door de omstandigheden van COVID de training te zijner tijd niet door kunnen laten gaan, behouden we ons het recht voor om last minute af te zeggen. Hetgeen we zoveel mogelijk zullen proberen te voorkomen.

We zullen waarschijnlijk voordat we starten ter plekke een corona sneltest bij iedereen afnemen. Zodra je negatief getest bent, kan je deelnemen aan de workshop.

Vragen?

Mocht je vragen hebben, bijvoorbeeld over of deze training voor jou is of wat je kan verwachten, dan kun je contact met de organisator opnemen.

Close search

Winkelmand

Back To Top