skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Liefdesleven

Over relaties

17, 18 en 19 februari 2020

Inhoud:

Deze workshop is de zevende van een serie van tien voor mensen die verdere verdieping willen bij het uitvoeren van begeleidend werk. In deze workshop staan we stil bij relatie therapie. Het belangrijkste kenmerk van deze therapie is dat men werkt met het systeem van de relatie, veeleer dan met de individuen afzonderlijk. Dit vraagt van de begeleider een andere werkinstelling en een nieuwe benadering.

Mensen leven in relaties. Het systeem beïnvloedt het individu, zoals het individu het systeem beïnvloedt. In het web van patronen dat groeit tussen partners of dat zich ontwikkelt in grotere systemen kunnen mensen elkaar stimuleren en afbreken. De relatie overstijgt de enkeling. Er komen krachten in los die hun oorsprong vinden in de ouder – kind relatie en die de volwassen relatie kunnen verwarren. In de relatie ligt echter ook een bijzondere uitdaging: de mens kan meer zichzelf worden door de liefdesenergie te ervaren die de relatie kan bieden. Hoe verschillend ook, de basale thema’s van partnerrelaties, vriendschappen en samenwerkingsverbanden zijn identiek.

De begeleider ontwikkelt de deskundigheid om zo met de relatie te werken dat de wisselwerking tussen de betrokkenen onderwerp van aandacht blijft en niet de enkeling die deel uit maakt van het systeem. Dit vraagt van de begeleider dat hij kennis heeft van de meest fundamentele relatie patronen. Hij dient zoveel afstand te kunnen maken dat hij geen partij wordt in de relatie. Tegelijkertijd werkt hij zo nabij dat de ontmoeting met de betrokkenen helend is voor het systeem.

De meest belangrijke technieken voor het werken met deze systemen komen aan bod: het sturen van de interactie tussen mensen, psychodrama en het werken met beelden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de thematiek van intimiteit en seksualiteit zoals deze in iedere (werk)relatie speelt. Men leert de spanningen van dit werk ‘aan den lijve’ ervaren. Eveneens wordt aandacht besteed aan de persoonlijke thema’s die dit werk bij de begeleider kan oproepen. Er wordt veel praktisch geoefend met alle facetten die in het behandelplan aan bod komen.

Literatuur:

‘Hoe heb ik je lief’ van Piet Weisfelt

Boek - Hoe heb ik je lief

Meer informatie:

Werktijden: 10.00 uur - 22.00 uur
De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur
Werkplek:
 De Hoorneboeg, te Hilversum
Route naar De Hoorneboeg:

Begeleiders: Piet en Marry Weisfelt
De supervisiebijeenkomsten worden
aangeboden door: Piet Weisfelt

Deelname en kosten:
Maximaal 24 deelnemers
De kosten per workshop zijn € 1050,*
De supervisie dagen kosten € 295,*
*inclusief verblijfkosten en catering

Close search

Winkelmand

Back To Top