skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Intimiteit en seksualiteit

Over intimiteit en seksualiteit

31 augustus, 1 en 2 september 2020

Inhoud:

Deze workshop is de achtste van een serie van tien voor mensen die verdere verdieping willen bij het uitvoeren van begeleidend werk. In deze workshop staan we stil bij de bouwstenen van liefde in de relatie: intimiteit en seksualiteit.
Het tot stand brengen en onderhouden van een liefdesrelatie is een prachtige uitdaging, maar voor veel mensen een soms (te) zware opdracht. Vaak zijn ze er onvoldoende op voorbereid, of ontbreekt de benodigde levenservaring, soms ontbreken de goede (maatschappelijke) condities. Soms lijken onze armen te kort om de ander vast te houden. Zo zien we dat:

  • het aantal scheidingen nog steeds toeneemt;
  • veel liefdesrelaties verzanden in een sleur;
  • de intimiteit niet ontwikkeld wordt;
  • de seksualiteit te weinig wordt genoten.

Wij zijn er stellig van overtuigd dat achter liefdesrelaties veel verlangen verborgen ligt. De vraag om hulp blijft dikwijls verborgen achter het beeld dat moet worden opgehouden. Hulpverlening op het gebied van intimiteit, seksualiteit en relaties wordt naar ons inzien de hulpvraag van de komende vijftig jaar. De begeleider ontwikkelt de houding, kennis en vaardigheden om met deze thematiek te werken. Onder zijn begeleiding leren de partners de uitdagingen van de liefdesrelatie aan te gaan. Zo blijft de intimiteit een avontuur en de seksualiteit een genot. Door te werken met liefdesenergie stimuleert de begeleider een levende liefdesrelatie.

Literatuur:

‘Hoe heb ik je lief’ van Piet Weisfelt

Boek - Hoe heb ik je lief

Meer informatie:

Werktijden: 10.00 uur - 22.00 uur
De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur
Werkplek:
 The Land of Now, te Siddeburen.
Route naar The land of Now:

Begeleiders: Piet en Marry Weisfelt
De supervisiebijeenkomsten worden
aangeboden door: Piet Weisfelt

Deelname en kosten:
Maximaal 24 deelnemers
De kosten per workshop zijn € 1050,*
De supervisie dagen kosten € 295,*
*inclusief verblijfkosten en catering

Close search

Winkelmand

Back To Top