skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

Helend herhalen

Over werken met regressietechnieken

9, 10 en 11 mei 2022

Inhoud

Dit is een workshop over regressie. Regressie wil zeggen dat mensen zich terugtrekken in gedrag dat behoort tot een vroegere leeftijdsfase. Vaak is waarneembaar hoe mensen regressief gedrag vertonen, zonder dat zij zich dat zelf bewust zijn. Men vertoont dit gedrag onder de druk van de omstandigheden.

Regressie is een onbewuste poging om situaties die men vroeger heeft meegemaakt alsnog tot een bevredigende oplossing te brengen. Regressie komt heel veel voor. Dit kan oppervlakkig en kortdurend zijn, maar ook intens en langdurig. Door regressief gedrag te vertonen, kunnen mensen zichzelf en anderen schade berokkenen. Men is immers volwassen, maar handelt als een kind.

Voor coaches is het van veel belang regressief gedrag te herkennen en ermee om te kunnen gaan in de praktijk van alle dag. Het werken met regressie, het hanteren van regressie technieken is speels, vaak heel ontroerend en zeer effectief. Het kinderlijk ervaren integreert met volwassen gedrag. Het kind in de volwassene kan nieuwe, helende ervaringen opdoen. De cliënt verwerft inzicht in het eigen functioneren en ontwikkelt nieuwe mogelijkheden.

In deze workshop leren de deelnemers eigen regressief gedrag te ervaren en te onderkennen. Wie het kind in zich durft te ontmoeten, opent immers nieuwe wegen naar volwassenheid. Tegelijkertijd leren de deelnemers de kennis, houding en vaardigheden die het omgaan met regressief gedrag vereist.
Dit is een workshop waarbij de lach en de traan bijdragen tot persoonlijke en professionele groei.

Voor wie

  • Professionals die al ruime ervaring hebben in het werken met liefdesenergie.
  • Professionals die diverse opleidingen hebben gevolgd bij vergelijkbare instituten.
  • Professionals die akkoord zijn met het werken op de huid.
  • Professionals de opleidingen van Weisfelt hebben gevolgd

Werktijden, data en plaats

De workshop wordt aangeboden op 9, 10, 11 mei 2022.
De werktijden zijn van 10.00 tot 22.00 uur.
De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur.

Locatie

Telefoon: 085-0470047
info@thelandofnow.com

Begeleiders

De workshop wordt aangeboden door Piet Weisfelt

Informatie

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de organisator:
Heike Huidekoper
heikonh@hotmail.com
06-46313463

Close search

Winkelmand

Back To Top