skip to Main Content

Logo Weisfelt

 

 

Ons logo is het beeld van de wijze. Hij is van alle tijden en alle culturen. Altijd en overal is liefde het belangrijkste richtinggevende begrip geweest. De wijze verwoordt het universele weten van de wetten van de liefde. Het is aan ons dit weten in praktijk te brengen. Dat noemen we visiegericht werken.

0578-755027 info@weisfelt.nl

De strijd om het bestaan

Over sociopathische patronen

25, 26 en 27 november 2019

Inhoud:

Deze workshop is de vierde van een serie van tien voor mensen die verdere verdieping willen bij het uitvoeren van begeleidend werk. In deze workshop staan we stil bij de tweede categorie van persoonlijkheidsstructuren: mensen met sociopathische patronen. In deze groep zijn een groot aantal verschillende persoonlijkheidsstructuren te onderscheiden. Het algemene kenmerk is steeds dat men tot een machtsstrijd met de cliënt wordt uitgenodigd. Het centrale thema van deze groep mensen ligt op het gebied van hechten en onthechten, spanning en ontspanning.

Sociopathische patronen zijn een gevolg van een gebrek aan mogelijkheden tot hechting. Een belangrijke invloed is de toenemende onthechting als een gevolg van onze technologische cultuur. Je verliest het vertrouwen in de relatie. Zo krijg je de neiging om het eigen belang primair te stellen en  je verliest  daardoor het contact met de ander. Vaak zijn deze mensen op korte termijn min of meer succesvol. Op langere termijn wacht hen de mislukking en de eenzaamheid. Sociopathische systemen zoeken het korte termijn succes en vinden op langere termijn de mislukking. De begeleider staat voor de uitdaging met deze mensen een relatie aan te gaan die het hen mogelijk maakt de onderliggende thema’s van onthechting onder ogen te zien. Dit vraagt van de begeleider dat hij de kundigheid heeft de spanningen die deze relatie oproept te hanteren. Het vraagt ook dat de begeleider in staat is zich zo te hechten dat de cliënt de ruimte krijgt om de persoonlijke leerstappen te zetten.

Technieken voor het werken met sociopathische patronen komen aan bod: het werken met feedback, confrontaties en provocaties. Je leert de persoonlijkheidsstructuur ‘aan den lijve’ ervaren. Eveneens wordt aandacht besteed aan de persoonlijke reacties die deze mensen bij je kunnen oproepen. Er wordt veel praktisch geoefend met alle facetten die in het behandelplan aan bod komen.

Literatuur:

‘Op weg naar gezondheid’ van Piet Weisfelt

Boek - Op weg naar gezondheid

Meer informatie:

Werktijden: 10.00 uur - 22.00 uur
De laatste dag wordt gewerkt tot 17.00 uur
Werkplek:
 The Land of Now, te Siddeburen.
Route naar The land of Now:

Begeleiders: Piet en Marry Weisfelt
De supervisiebijeenkomsten worden
aangeboden door: Piet Weisfelt

Deelname en kosten:
Maximaal 24 deelnemers
De kosten per workshop zijn € 1050,*
De supervisie dagen kosten € 295,*
*inclusief verblijfkosten en catering

Close search

Winkelmand

Back To Top